Hyppää sisältöön
Media

Tavoitteena modernit, asiakaslähtöiset ja digitaaliset palvelut ja prosessit
Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen palvelumuotoilu valmistui yhteistyössä asiakkaiden kanssa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2017 16.36
Uutinen

Maakuntauudistuksen valmistelussa on tärkeää kiinnittää huomiota sujuviin palveluihin ja palveluketjuihin. Tavoitteena on, että maakunnat ottavat käyttöönsä modernit, asiakaslähtöiset ja digitaaliset palvelut ja prosessit. Kyseessä on toimintatapojen muutos, jossa kehitetään palveluita asiakkaan tarpeista yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Maatalous- ja maaseutuyritys tekee yhteistyötä usean eri tahon kanssa suunnitellessaan toimintaansa, tuotantotoiminnassaan ja asioidessaan viranomaisten kanssa lupien, tukien, rekisteröintien ja ilmoitusten yhteydessä. Nykyisin jokaisen viranomaisen kanssa asioidaan erikseen.

Asiakkaiden ajatuksia nykytilasta:

-  Kaikille viranomaisille tulee tehdä omia hakemuksia, miksi? – Viljelijä
-  Miksei valvovilla viranomaisilla ole pääsyä toisen viranomaisen järjestelmään? – Viljelijä

Tavoitteena on, että asiointi tapahtuu sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa asiakas ja asiakkaan valtuuttamat muut tahot voivat työskennellä yhdessä. Sähköisessä asiointipalvelussa oleva aineisto, kuten tuotantokirjanpito sekä suunnittelu-, tukihaku- ja muu dokumentaatio on kaikkien viranomaistahojen käytössä niin kutsutun yhden luukun periaatteen mukaisesti. Viranomaispalvelut ovat monikanavaisia ja viranomaisella on sähköinen näkymä asiakkaan kannalta olennaisiin tietoihin eri asiointitilanteissa (neuvonta, luvat, tarkastukset, valvonta).

Kun asiakas hyödyntää omassa toiminnassaan tietotekniikkaa, viranomaisasioinnissa tarvittavien aineistojen ja ilmoitusten tekeminen onnistuu vähemmällä työllä ja virheitä välttäen. Viranomaisten hyötynä ovat mm. tehostunut työnjako, koordinointi eri viranomaisten välillä sekä sähköisessä muodossa olevien aineistojen saatavuus.

Asiakkaiden ajatuksia tavoitetilasta:

- Pitää tehdä ilmoituksia uudelleen, sähköisessä maailmassa kuittaus pitäisi riittää! -Karjatilallinen
- Asiat häviävät viranomaisten mustaan aukkoon, pitäisi voida tarkistaa missä mennään. Keskustelu viranomaisten kanssa yhdessä kanavassa ja oman tilan tiedot yhteiskäytettävissä eri vaiheissa ja hauissa - Luomuviljelijä

Palvelujen ja neuvonnan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteensovittaminen sekä sähköisen toimintaympäristön kehittäminen osana kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyttää asiakkaita ja viranomaisia. 

Palvelumuotoilu tehtiin maatalous- ja elintarviketuotannon palveluista sekä maaseudun kehittämisen palveluista. Hankkeessa hyödynnettiin hallituksen Luvat ja valvonta -kärkihankkeen mukaista kehittämisen mallia, jossa tuotetaan asiakkaille yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointiympäristö.

Maatilojen päätukien ja viljan laadun varmistamisen palvelumuotoilun tuotti Iskukykyiset palvelut (IE2) -ohjelma. Investoivan maaseutuyrityksen ja maatalousyrityksen elinkaaripalvelujen palvelumuotoilun tuotti Luvat ja valvonta -kärkihanke.  Investoivan maaseutuyrityksen ja maatalousyrityksen elinkaaripalvelujen osalta tarkastelua syvennetään ja jatketaan osana kärkihanketta.   

Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelut sekä maaseudun kehittäminen IE2 - Palvelumuotoiun loppuraportti (pdf)

Lisätietoja:
Raisa Ikonen, aluekehittämispäällikkö, puh. 0295 31 2404, Maaseutuvirasto
Minna-Maija Väänänen, ylitarkastaja, puh. 050 358 0878, Evira
Päivi Blinnikka, ohjelmapäällikkö, puh. 0295 021 377, Iskukykyiset palvelut (IE2) -ohjelma