Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalous ja ilmastonmuutos EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston keskustelussa

Maa- ja metsätalousministeriö
9.12.2016 12.15
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysseliin maanantaina ja tiistaina 12.–13.12.2016. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jari Partanen.

Neuvosto keskustelee ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ja komission kesällä esittämän ilmastopaketin vaikutuksesta maataloussektoriin. Suomi on sitoutunut ilmastotavoitteiden saavuttamiseen mutta pitää tärkeänä, että kestävän metsänhoidon positiiviset vaikutukset otetaan ilmastopaketin säännöissä ja laskentakaavoissa paremmin huomioon.

Ilmastokeskustelun ohella kokouksen tavoitteena on laatia neuvoston päätelmät keinoista, joilla viljelijän asemaa elintarvikeketjussa pyritään parantamaan. Työ viljelijän aseman vahvistamiseksi ja epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi on ollut puheenjohtajamaa Slovakian kärkihankkeita. Joulukuun neuvoston kokous on Slovakian puheenjohtajuuskauden viimeinen.

Neuvosto käy myös periaatekeskustelun luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen neuvottelujen etenemisestä. Asetuksessa tullaan määrittelemään, mitä vaatimuksia ja velvollisuuksia luonnonmukaiselle tuotannolle asetetaan jatkossa. Suomi on painottanut luomutuotannon tuotantomahdollisuuksien parantamista kaikissa EU:n jäsenmaissa ja pitänyt tärkeänä hallinnollisen taakan keventämistä sekä valvontojen riskiperusteisuuden lisäämistä.

Lisäksi neuvosto sopii Pohjanmeren ja Atlantin kalastusmahdollisuuksista sekä keskustelee kasvinterveyskysymyksistä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269

EU ja kansainväliset asiat Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous