Hyppää sisältöön
Media

Maatalous- ja kalastusneuvosto Brysselissä 17.-19.12.2007

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2007 10.40
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto aikoo päättää joulukuun kokouksessaan maatalouden suorien tukien järjestelmän yksinkertaistamisesta, torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevasta direktiivistä, elintarvikkeiden parannusaineiden hyväksymismenettelystä ja EU:n viiniuudistuksesta. Neuvosto kokoontuu 17.-19.12. Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Maatalouden suorien tukien järjestelmää aiotaan yksinkertaistaa siten, että jäsenmailla olisi mahdollisuus olla vähentämättä suoria tukia, jos täydentäviä ehtoja on laiminlyöty vain vähän. Tilatuen pellon 10 kuukauden hallinta-aikaa ehdotetaan korvattavaksi yhdellä päivällä, joka olisi 15.6. eli tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä.

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevalla direktiivillä aiotaan vähentää torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Useat ehdotuksen toimenpiteet ovat jo käytössä Suomessa muun muassa maatalouden ympäristötuen ehdoissa, joten ne koskevat lähes kaikkia viljelijöitä.

Direktiivin mukaan jäsenmaat laatisivat torjunta-aineiden riskejä vähentävän kansallisen toimintasuunnitelman viimeistään vuoteen 2010 mennessä. Direktiivi edellyttää myös, että torjunta-aineiden ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille annetaan koulutusta riskien ehkäisemiseksi. Suomessa edellytetään jo nykyisin torjunta-aineiden käyttäjäkoulutusta ympäristötukeen sitoutuneilta viljelijöiltä ja erityisen vaarallisten torjunta-aineiden ostajilta ja käyttäjiltä. Direktiivi kieltäisi pääsääntöisesti torjunta-aineiden lentolevityksen, mikä on linjassa Suomen nykyisten säädösten kanssa.

Elintarvikkeiden parannusaineita koskevalla asetuksella yhtenäistetään lisäaineiden, entsyymien ja aromien hyväksymistä ja arviointia. Samalla päivitetään hyväksyttyjen aineiden luettelo.

Viinialan markkinajärjestelmä aiotaan uudistaa perusteellisesti. Nykyisistä tuista luovutaan ja jatkossa jäsenmaat toteuttavat EU:n rahoituksella kansallisia tukiohjelmia. Ehdotuksella selkeytetään viinien maantieteellisiä nimityksiä ja yksinkertaistetaan päällysmerkintöjä. Suomen kannalta on tärkeätä, että jatkossakin sallitaan viini-sanan käyttö hedelmän nimeen yhdistettynä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Matti Hannula, p. (09) 1605 2730, 040 760 5954
osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 1605 3380, 040 516 9857 (torjunta-aineet ja elintarvikkeiden parannusaineet)