Hyppää sisältöön
Media

Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti ratkaisun vuoden 2013 kalastusmahdollisu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 10.56
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvoston päätti kokouksessaan 18.-20.12.2012 Brysselissä tietyistä, vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä. Unionin ja Norjan väliset kalastusneuvottelut ovat kesken. Tämän vuoksi osasta kalastusmahdollisuuksia ei voitu vielä päättää.

Hyväksytyt ehdotukset sisältävät kalastusmahdollisuudet EU:n vesillä Atlantilla ja Pohjanmerellä sekä kalastusjärjestelyt unionin ulkopuolisilla merialueilla kansainvälisissä järjestöissä ja yhteisön kahdenvälisissä suhteissa sovituilla tavoilla. Keskeisimmät ratkaistut kysymykset koskevat EU:n vesien kalastuskiintiöitä ja niihin liittyviä pyyntiponnistusrajoituksia. Atlantilla ja sen lähialueilla liikakalastettujen kantojen osuus on vuoden 2004 jälkeen laskenut lähes puoleen, 94 prosentista 47 prosenttiin.

Poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin myös Mustanmeren pyyntimahdollisuuksista vuonna 2013. Neuvosto päätti lisäksi yksimielisesti Pohjanmeren turskakantojen monivuotisen hoitosuunnitelman muuttamisesta.

Puheenjohtajamaa Kypros antoi neuvostolle tilannekatsauksen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevien asetusehdotusten käsittelyn etenemisestä. Katsauksessa esiteltiin tärkeimmät Kyproksen asetusehdotuksiin tekemät muutosehdotukset ja jäsenmaiden kannat pääpiirteittäin. Lisäksi käytiin läpi tärkeimmät vielä avoinna olevat asiat mukaan lukien monivuotisten rahoituskehysten neuvottelukokonaisuuteen kuuluvat asiat.

Valtiosihteeri Risto Artjoen mielestä monissa maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvissä asiakysymyksissä on päästy huomattavasti eteenpäin ja hyvä pohja työn jatkamiselle on luotu.

- Jatkotyön osalta toivon kuitenkin erityistä huomiota kiinnitettävän siihen, että tulevan yhteisen maatalouspolitiikan säännöt soveltuvat yhteisön eri alueiden olosuhteisiin. Viherryttämisessä on otettava huomioon tilapäiset nurmet ja pohjoisten metsäisten alueiden erityisolosuhteet sekä kasvinviljelyn monipuolistamiseen että ekologisen alaan liittyen. Sokerikiintiöiden osalta Suomi kannattaa kiintiöiden jatkamista vähintään vuoteen 2020 saakka.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalastusneuvos Markku Aro, p. 0295 16 2349 (kalastus)
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269 (maatalous)

Jari Koskinen