Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat luomutuotannosta ja kansainvälisestä kaupasta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.7.2021 20.21
Tiedote
Valonen ja Leppä ovat kokoushuoneessa maskit kasvoillaan, taustalla näkyy muita ihmisiä.
Maatalousneuvos Kari Valonen (vas.) ja ministeri Jari Leppä pitävät luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelmaa tervetulleena.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 19. heinäkuuta Brysselissä Slovenian puheenjohtajakauden ensimmäisessä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelmaa koskevasta komission tiedonannosta. Suomi pitää päätelmiä hyvinä ja tasapainoisina. Suomen kansallinen Luomu 2.0 –ohjelma on linjassa hyväksyttyjen päätelmien kanssa.

Ministerit korostivat, että luomutuotannon kasvattaminen on tärkeää ja että tarjonnan on oltava tasapainossa kysynnän kanssa. Ministerien mielestä jäsenvaltioiden kansalliset lähtökohdat ja olosuhteet on otettava huomioon, kun luonnonmukaista tuotantoa kehitetään.

Komissio antoi katsauksen maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta. Ministerit keskustelivat mm. kauppapolitiikan roolista vihreän siirtymän tukemisessa. ”Ruokajärjestelmien maailmanlaajuinen kestävyys niin ympäristöllisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti pitää olla yhteisenä tavoitteenamme”, totesi ministeri Jari Leppä.

Yhdysvaltojen maatalousministeri Tom Vilsack osallistui etäyhteydellä neuvoston epäviralliselle lounaalle. Lounaalla keskusteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja siirtymisestä kestävämpään ruokajärjestelmään maailmanlaajuisesti. Yhdysvaltain uuden hallinnon ja Euroopan unionin näkemykset ovat näiltä osin pitkälti yhteneväiset.

 Neuvostossa keskusteltiin vielä useasta eläinten hyvinvointiin liittyvästä asiakohdasta sekä kuultiin Saksan ja Belgian tulvien aiheuttamista vahingoista maataloudelle. Ministerit korostivat eläinten hyvinvoinnin edistämisen tärkeyttä. Ministerit totesivat, että lainsäädännön uudistamisen on perustuttava tutkittuun tietoon ja vaikutusanalyyseihin. Jäsenmaat antoivat tukensa ja osoittivat solidaarisuutta Saksalle ja Belgialle niiden kärsimien tulvavahinkojen johdosta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Ministerin erityisavustaja Matias Kallio, p. +358 50 471 4505

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous