Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kohti energiatehokasta ruuantuotantoa
Maatalous- ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus allekirjoitettu

Maa- ja metsätalousministeriö
14.10.2016 10.00
Tiedote

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoitti tänään yhdessä tuottajajärjestöjen kanssa maatalous- ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskevan toimialasopimuksen vuosille 2016–2020. Toimialajärjestöistä sopimuksessa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. sekä Kauppapuutarhaliitto ry ja Puutarhaliitto ry.

– Toimialasopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten maa- ja puutarhatilojen kannattavuutta pienentämällä energiakustannuksia ja parantamalla energiatehokkuutta. Maatalous- ja puutarhasektorin sopimuksella on tärkeä asema myös Euroopan unionissa asetetun energian säästötavoitteen saavuttamisessa ja siihen liittyvien tulosten raportoinnissa, ministeri Tiilikainen sanoo.

Nyt allekirjoitettu sopimus korvaa vuosille 2010–2016 tehdyn sopimuksen Maatilojen energiaohjelmasta. Maataloussektorin toimialasopimusta valmisteltaessa on huomioitu vuosien 2010–2016 sopimusta toteutettaessa saadut kokemukset.

Toimialasopimuksessa painopistettä on siirretty tiloille räätälöityihin energiapalveluihin muun muassa tarjoamalla energianeuvontaa ja tilakohtaisten energiasuunnitelmien tekoa sekä investointitukia energiatehokkuusinvestointeihin. Sopimuksessa on säilytetty ja tehostettu tuottajille tarjottavia palveluita, mutta vähennetty toimintaan liittyvää byrokratiaa.

Energiatehokkuussopimukseen kuuluvat palvelut toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta, ja ne ovat tärkeä osa ohjelman ilmastotoimenpiteitä. Energianeuvontaa on mahdollista saada ohjelman Neuvo 2020 -järjestelmän kautta.

Maatalous- ja puutarha-alan energiatehokkuutta edistetään myös energiatehokkuuden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen avulla. Hanke on yksi maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella toteutettavista valtakunnallisista viestintähankkeista, jonka viestinnän pääkanava on www.energiatehokkaasti.fi. Hankkeen päävastuutaho on ProAgria Keskusten Liitto.

Tänään sopimuksen allekirjoittaneet maatalous- ja puutarha-alan tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet sopimuksen tavoitteisiin ja osaltaan kannustamaan tiloja energiatehokkuustyöhön. Myös muilla alkutuotantoalan tuottajajärjestöillä on mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin.

Lisätietoja: 
Arja Kirvesniemi, maatalousneuvos, MMM, p. 0295 162 191
Holger Falck, puheenjohtaja, SLC, p. 050 555 3711
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, p. 050 5961541
Jyrki Jalkanen, toiminnanjohtaja, Kauppapuutarhaliitto, p. 0400 800 268
Maarit Kari, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, p. 040 536 6411

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous