Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousmarkkinat ja eläinten hyvinvointi puhuttivat ministereitä

Maa- ja metsätalousministeriö
15.2.2016 19.28
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Alankomaiden puheenjohtajakauden ensimmäiseen kokoukseen Brysseliin 15.2.2016. Suomea neuvostossa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

EU:n maatalousministerit keskustelivat pisimpään maataloustuotteiden vaikeasta markkinatilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä tilanteen helpottamiseksi. Myös Suomessa tilanne maito- ja sianliha-aloilla jatkuu vaikeana viime vuonna toteutetuista markkina- ja kriisitukitoimenpiteistä huolimatta.

Komissio kerää jäsenmaiden ehdotuksia tilanteen parantamiseksi helmikuun aikana, jonka jälkeen komissio analysoi ehdotukset. Asiaan palataan neuvoston seuraavassa kokouksessa maaliskuussa.

Neuvosto sai komissiolta tilannekatsauksen useiden tahojen kanssa parhaillaan käytävistä kansainvälistä maataloustuotteiden kauppaneuvotteluista. Komissio lupasi tehdä neuvotteluista kattavan vaikutusanalyysin, josta selviää kokonaiskuva neuvotteluiden vaikutuksista yhteisön maataloustuotantoon.

– Uusien vientimarkkinoiden löytäminen EU:n ulkopuolelta on paras tapa tasapainottaa markkinoita Euroopassa ja helpottaa maatalouden ahdinkoa, ministeri Tiilikainen toteaa.

Saksan, Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden aloite eläinten hyvinvoinnin parantamiseen keskittyvästä EU:n laajuisesta foorumista sai jäsenmailta laajaa kannatusta. Myös Suomi piti hyvänä eri sidosryhmien ja viranomaisten vuoropuhelun lisäämistä ja nykyistä yhtenäisemmän toimintaympäristön luomista alan toimijoille. Suomen mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki jäsenmaat panevat jämäkästi toimeen eläinten hyvinvointia koskevan nykyisen lainsäädännön.

Neuvostossa keskusteltiin myös asetusehdotuksesta ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista. Ehdotus koskee erityisesti unionin kalastusalusten kalastuslupia näiden kalastaessa unionin vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden kalastusalusten kalastuslupia unionin vesillä. Lisäksi kokouksessa olivat esillä mikrobilääkeresistenssi, afrikkalainen sikarutto ja komission maatalousalan pitkän aikavälin tutkimusstrategia.

Ministeri Tiilikainen tapasi neuvoston yhteydessä kahdenvälisesti maatalouskomissaari Phil Hoganin. Keskusteluissa esillä olivat yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen, luomuasetus, ilmastopolitiikka ja tuleva lannoitelainsäädäntö osana kiertotaloutta.   

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 040 751 8407, [email protected]

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous