Hyppää sisältöön
Media

Maatalousministerien epävirallisessa kokouksessa edistettiin hiiliviljelyä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2022 9.48
Tiedote
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tapasi Ranskan maatalousministeri Julien Denormandien.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 6.–8. helmikuuta epäviralliseen neuvoston kokoukseen Strasbourgiin. Ministerit keskustelivat hiiliviljelyn mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerien kokouksen aiheena oli ”Ilmastoystävällisten maatalouden ja metsätalouden mallien vahvistaminen: hiiliviljely”. Keskustelu liittyi komission 15.12.2021 antamaan tiedonantoon kestävistä hiilen kiertokuluista.

Puheenjohtajavaltio Ranska esitti keskustelun pohjaksi kysymyksiä, jotka koskivat hiiliviljelyn hyviä konkreettisia toimia, rahoitusmekanismeja ja sertifiointijärjestelmiä sekä sitä, millaiset tekijät motivoisivat viljelijöitä käyttämään niitä laajasti.

Ministerit toivat esiin erilaisia hyviä käytäntöjä päästöjen vähentämiseksi ja hiilen varastoimiseksi. Keskustelussa todettiin, että jäsenvaltioiden toimintaympäristö ja olosuhteet vaihtelevat, joten myös tehokkaimmat toimenpiteet ovat eri alueilla erilaisia. Monet jäsenmaat toivat esille sen, että järjestelmän pitää olla luotettava, hiilen sidonnan selkeästi todennettavissa ja järjestelmän viljelijöille yksinkertainen.

Julkinen rahoitus nähtiin tärkeänä. Sen merkitys korostuu erityisesti alkuvaiheessa ennen kuin toimivat yksityiset hiilimarkkinat syntyvät. Myös kestävän metsätalouden, metsien kestävän hoidon ja käytön sekä metsittämisen merkitys tuotiin esille hiilensidonnan lisäämisessä.

Ministeri Leppä toi keskustelussa esiin, että Suomessa on käynnistetty uusia hallitusohjelman mukaisia hiilensidonnan sekä hiilivarastojen kasvattamisen ja ylläpitämisen toimenpiteitä. Hallituksen mittavan Hiilestä kiinni -hankkeen tavoitteena on vähintään kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava ilmastovaikutus.

Ministeri Leppä totesi myös, että hallitus tavoittelee CAP-suunnitelmaan liittyvillä ja sen ulkopuolisilla toimilla kasvihuonekaasupäästöille yhteensä 29 %:n vähennystä vuoteen 2035 mennessä. Lepän mukaan viljelijät ja metsänomistajat ovat avainasemassa hiilensidonnan toteuttamisessa. Heidän kannaltaan olisi tärkeää, että järjestelmä olisi yksinkertainen, läpinäkyvä ja luotettava. Käyttöön pitäisi saada laaja valikoima toimenpiteitä, jotka ovat taloudellisesti kannattavia eivätkä uhkaa ruokaturvaa.

Puheenjohtajamaa Ranska laatii aiheesta neuvoston päätelmät maaliskuussa 2022.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous