Hyppää sisältöön
Media

Maatalousministerit keskustelivat markkinatilanteesta ja komission suunnitelmista Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2022 23.03
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 21. maaliskuussa Brysselissä. Ministerit keskustelivat mm. CAP:n strategisten suunnitelmien hyväksymisestä sekä maatalouden markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit keskustelivat CAP:n strategisen suunnitelmien hyväksymisestä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmia ja lähettää niille havaintokirjeet maaliskuun lopussa. Osa jäsenmaista lähetti strategiasuunnitelmansa myöhässä, mikä on aiheuttanut huolta suunnitelmien käsittelyn aikataulusta komissiossa. Ministeri Jari Leppä korosti monen muun ministerin ohella sitä, että suunnitelmat tulee hyväksyä hyvissä ajoin. Kansalliselle toimeenpanolle on jäätävä tarpeeksi aikaa jotta viljelijät voivat varautua tulevan ohjelmakauden muutoksiin ajoissa. 

Ministerit keskustelivat myös maatalouden markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Suomi oli huolissaan maatalouden tuotantokustannusten, kuten energian, lannoitteiden ja rehun hintojen noususta ennätystasolle ja tämän vaikutuksesta tuotannon kannattavuuteen ja huoltovarmuuteen. Komissio on esittänyt markkinatilanteen tasapainottamiseksi toimenpiteitä, jotka saivat jäsenvaltioilta pääosin myönteisen vastaanoton. Moni jäsenvaltio on toistuvasti pyytänyt komissiolta toimenpiteitä markkinatilanteen helpottamiseksi. 

Komissio on valmistellut väliaikaista valtiontukikehystä Ukrainan kriisin vuoksi. Ministeri Leppä ja useat muut ministerit halusivat korottaa tilakohtaista tukikattoa komission kaavailemasta 20 000 eurosta kustannuskriisin vakavuuden vuoksi. Suomi ja useat muut jäsenvaltiot korostivat, että tukijärjestelmän pitää olla yksinkertainen, jotta tuki saadaan maksettua nopeasti viljelijöille. 

Neuvoston muissa asioissa käsiteltiin Itävallan aloitetta kasviproteiinituotannon kasvattamisesta Euroopassa Eurooppa-neuvoston pyynnön mukaisesti. Suomi ja 18 muuta jäsenvaltiota ilmaisivat tukensa Itävallan aloitteelle. Ministeri Leppä korosti, että on tärkeää varmistaa elintarvikesektorin huoltovarmuus ja ruokaturva kaikissa tilanteissa. EU-tason kasviproteiinistrategian laatiminen olisi yksi konkreettinen toimi tämän päämäärän toteuttamiseksi. 

Lisäksi muissa asioissa käsiteltiin muun muassa Puolan ja kymmenen muun valtuuskunnan tiedostusasiaa komission tulevasta kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön -esityksestä ja siihen liittyvistä huolista, sekä Slovenian aloitetta koskien kasvinsuojeluaineiden vaihtoehtoja. Komissaari Stella Kyriakides ilmoitti, että lainsäädäntöesitys lykkääntyy. Suomi toi keskustelussa esiin, että sitovat maakohtaiset käyttömääriä koskevat vähennystavoitteet eivät ole perusteltuja. Käyttömäärien sijaan tulee kiinnittää huomiota kasvinsuojeluaineiden hallittuun käyttöön ja riskien vähentämiseen sekä ottaa huomioon eri maissa jo tehty työ. Neuvosto keskusteli myös vesiviljelyn ja kalastuksen kustannuskriisistä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. 

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Ministerin erityisavustaja Jere Nuutinen p. +358 50 313 4443
 

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous