Hyppää sisältöön
Media

Maatalousneuvosto keskusteli maatalouspolitiikan markkinajärjestelyistä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2012 16.51
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli tammikuun kokouksessaan Brysselissä EU:n maatalouspolitiikan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevasta ehdotuksesta. Lisäksi EU:n komissio kertoi eläinten suojelua ja hyvinvoiNeuvostontia koskevasta strategiasta ja uusi puheenjohtajamaa Tanska esitteli puheenjohtajuuskautensa ohjelman.

Neuvosto keskusteli yhteistä markkinajärjestelyä koskevasta asetusehdotuksesta. Jäsenmaat pitivät tärkeänä, että EU:lla on käytössä jatkossakin yhteisiä markkinajärjestelyjä tasaamassa markkinoita kriisitilanteissa. Markkinatoimenpiteiden tulee olla tehokkaita ja tarvittaessa nopealla aikataululla sovellettavia, sillä maataloustuotteiden hintavaihtelu maailmanmarkkinoilla on lisääntynyt. Suurin osa jäsenmaista, Suomi mukaan lukien, suhtautuivat myönteisesti komission ehdotukseen tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmän kehittämisestä kattamaan kaikki maatalouden perustuotteet. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmän hallinnointia on kuitenkin yksinkertaistettava. Nykyisellään järjestelmä on varsin raskas jäsenmaiden hallinnoille erityisesti pienten tuottajaorganisaatioiden osalta.

Suomi toi esille useiden muiden jäsenmaiden tapaan, että sokerin kiintiöjärjestelmää ja siihen liittyviä nykyisiä järjestelyjä tulee jatkaa vähintään vuoteen 2020 saakka.

Komissaari Dalli esitteli lyhyesti eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategian, joka perustuu EU:n suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelmasta 2006 - 2010 saatuihin kokemuksiin. Strategiaa ryhdytään käsittelemään yksityiskohtaisesti neuvoston työryhmässä ja Tanskan tavoitteena on saada laadittua neuvoston päätelmät eläinten hyvinvoinnissa. Komissaari painotti paria asiaa: uuden puitelainsäädännön tarvetta ja niitä ongelmia, jotka ovat seurausta nykyisen lainsäädännön kirjavasta täytäntöönpanosta. Uuden hyvinvointilain vaatimukset perustuisivat eläimiin liittyviin hyvinvointi-indikaattoreihin eikä niinkään eläinten olosuhteita, hoitoa ja käsittelyä koskeviin vaatimuksiin. Komissaari totesi, että hänen tarkoituksena on palata eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon ongelmiin jo maaliskuun neuvoston kokouksessa. Tällöin aiheena on vuoden 2013 alussa voimaan tuleva vaatimus joutilaiden emakoiden ryhmäkarsinoista ja tämän vaatimuksen täytäntöönpanon tila jäsenvaltioissa.

Schmallenberg-virus, joka on uusi märehtijöiden virus, oli esillä Alankomaiden pyynnöstä. Komissio tutkii mahdollisuuksia seurannan ja tutkimuksen taloudellisen tuen vahvistamiseen, Komissio painotti, että toimenpiteiden tulee olla oikein suhteutettuja.

Tanska esitteli puheenjohtajuuskauden ohjelmansa, jossa keskitytään maatalous- ja kalastusneuvostoissa yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksiin sekä elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Neuvoston yhteydessä juhlittiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan 50-vuotistaivalta. Komission päärakennuksessa järjestetyssä tilaisuudessa olivat paikalla mm. komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, maatalouskomissaari Dacian Ciolos ja Tanskan maatalousministeri.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428 (maatalous)
osastopäällikkö Matti Aho p. (09)160 53380 (eläinten hyvinvointi)