Hyppää sisältöön
Media

Maatalousneuvosto valitsi Jaana Husu-Kallio EFSA:n johtokuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2012 15.41
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui tänään Luxemburgissa. Neuvosto päätti mm. maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion nimittämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) johtokuntaan. Neuvostossa Suomea edusti valtiosihteeri Risto Artjoki.

EFSA:n johtokunnan vastuulla on varmistaa, että EFSA toimii tehokkaasti. Johtokunta vahvistaa EFSA:n talousarvioesityksen ja työohjelmat, valvoo niiden toteutusta ja sopii sisäisistä säännöistä ja määräyksistä. Se nimittää myös EFSA:n toiminnanjohtajan sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet. Husu-Kallion toimikausi alkaa 1.7.2012 ja se on kestoltaan neljä vuotta 30.6.2016 saakka.

Neuvosto kuuli myös väistyvän puheenjohtajamaa Tanskan tilanneselvityksen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusehdotusten käsittelyn etenemisestä. Selvityksessä kuvataan tärkeimmät puheenjohtajamaan tekemät muutosehdotukset asetusehdotuksiin ja jäsenmaiden kannat niihin. Lisäksi selvityksessä esitetään tärkeimmät vielä avoinna oleva asiat, joista osa päätetään monivuotisia rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen yhteydessä. Jäsenmaat pitivät Tanskan tilanneanalyysiä yleisesti oikeanlaisena ja puheenjohtajamaan tekstejä hyvänä pohjana jatkotyölle heinäkuun alussa alkavalla Kyproksen puheenjohtajakaudella.

Valtiosihteeri Artjoki totesi selvityksen olevan hyvä ja tasapainoinen kuvaus tähän asti käydystä keskustelusta. Tärkeää kuitenkin on, että tuotantosidonnaisia tukia voidaan maksaa jatkossakin. Niillä on erittäin tärkeä merkitys erityisesti luonnonolosuhteiltaan heikoilla alueilla ja Suomessa olisi tarvetta maksaa tuotantosidonnaisia tukia jopa nykyistä enemmän. Pohjoisilla luonnonoloiltaan vaikeilla alueella viljelyn monipuolistamisvaatimukseen pitää riittää kaksi kasvia komission ehdottaman kolmen kasvin vaatimuksen sijaan.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyen neuvosto keskusteli maaseudun kehittämisasetuksesta. Keskustelu pohjautui puheenjohtajamaan kysymyksiin. Jäsenmaat eivät kannattaneet puheenjohtajan ajatusta siitä, että kussakin maaseudun kehittämisohjelmassa maaseudun kehittämisvaroista varattaisiin kiinteä minimiosuus ympäristö- ja ilmastotoimenpiteille. Jäsenmaiden mielipiteet jakaantuivat siitä, tulisiko tiettyjen maaseudun kehittämistoimenpiteiden saada ehdotettua suurempi osuus rahoituksestaan yhteisön varoista.

Lisäksi neuvosto hyväksyi eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevat neuvoston päätelmät, joissa korostetaan tarvetta EU:n eläinten hyvinvointia koskevan puitelainsäädännön antamiseen. Komissiota pyydetään antamaan ohjeita ja tulkintoja eläinkuljetuksen vaikeasti tulkittaviin säännöksiin. Komissio ei aio tässä vaiheessa antaa niistä uusia lainsäädäntöehdotuksia.

Komissio tiedotti neuvostolle emakoiden ryhmäkarsinoita koskevien vaatimusten toimeenpanosta ja Meksikossa pidetystä maatalouden G20-kokouksesta. Esillä olivat myös mikrobilääkeresistenssin vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen, komission kertomus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä maitoalan markkinatilanne.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269 (maatalous)
osastopäällikkö Riitta Heinonen, p. 0295 16 2107 (eläinten suojelu ja hyvinvointi, EFSA:n johtokunta)

Jari Koskinen