Hyppää sisältöön
Media

Maatalouspolitiikan tulevat markkinajärjestelyt puntarissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2012 13.00
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee tammikuun kokouksessaan EU:n maatalouspolitiikan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevasta ehdotuksesta. Lisäksi EU:n komissio kertoo eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta strategiasta ja uusi puheenjohtajamaa Tanska esittelee ohjelmansa.

Yhteistä markkinajärjestelyä koskevasta asetusehdotuksesta on määrä keskustella puheenjohtajamaa Tanskan laatimien kysymysten pohjalta. Kysymykset liittyvät markkinahäiriöiden vastaisiin toimenpiteisiin ja ruokaketjun toimivuuteen. Suomi pitää tärkeänä sitä, että markkinatoimenpiteet ovat tehokkaita ja että niitä voidaan soveltaa tarvittaessa nopealla aikataululla, sillä maataloustuotteiden hintavaihtelu maailmanmarkkinoilla on lisääntynyt. Suomi suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmän kehittämisestä kattamaan kaikki maatalouden perustuotteet. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmän hallinnointia on kuitenkin yksinkertaistettava.

Suomi katsoo lisäksi, että sokerin kiintiöjärjestelmää ja siihen liittyviä nykyisiä järjestelyjä tulee jatkaa vähintään vuoteen 2020 saakka, jotta juurikassokerin tuotannon jatkuminen Suomessa voidaan turvata.

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia perustuu EU:n suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelmasta 2006 - 2010 saatuihin kokemuksiin. Tuotanto- ja koe-eläinten lisäksi strategia kattaa myös koirat ja kissat sekä eläintarhoissa ja akvaarioissa pidettävät eläimet. Aiemmasta poiketen strategiassa ehdotetaan EU:n laajuista hyvinvointilakia, jonka vaatimukset perustuisivat eläimeen liittyviin hyvinvointimittareihin eikä niinkään olosuhteisiin, hoitoon tai vaatimuksiin.

Suomi näkee eläinten hyvinvointistrategian tarpeelliseksi. Lainsäädännön toimeenpanon tehostaminen on kannatettavaa. Erityisen positiivista on komission tavoite vapaaehtoisesta eläinten hyvinvoinnin laatujärjestelmästä. Suomi katsoo lisäksi, että yhteisen maatalouspolitiikan keinojen tehokas hyödyntäminen on tarpeellista, jotta eläinten hyvinvointilainsäädännön toimeenpano kyetään varmistamaan.

Tanskan puheenjohtajuuskauden ohjelmassa on neljä prioriteettia: vastuullinen, dynaaminen, vihreä ja turvallinen Eurooppa. Maatalous- ja kalastusneuvostoissa keskitytään yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksiin sekä elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428 (maatalous)
osastopäällikkö Matti Aho p. (09)160 53380 (eläinten hyvinvointi)

Jari Koskinen