Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen pääroolissa maatalous- ja kalastusneuvostossa 3.4.

Maa- ja metsätalousministeriö
31.3.2017 17.38
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgiin 3.4. keskustelemaan yhteisen maatalouspolitiikan perusasetuksien yksinkertaistamisesta. Muissa asioissa käsitellään Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan yhteisasiakirja, joka esittää 67 konkreettista yksinkertaistamisehdotusta viljelijän ja hallinnon taakan keventämiseksi ja EU-maiden yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) sääntöjen sujuvoittamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri Tiilikainen kertoi Suomen tavoitteista videotervehdyksen muodossa ennen kokousta.

Yhteisen varainhoitoasetuksen eli omnibus-asetuksen päivittämisen yhteydessä maatalousministerit keskustelevat yhteisen maatalouspolitiikan sisältöön tehtävistä muutoksista. Suomi pitää puheenjohtajamaan esitystä hyvänä pohjana jatkotyölle ja toivoo, että muutokset saataisiin voimaan jo tukivuodelle 2018. Neuvoston tavoitteena on hyväksyä yhteinen kanta jatkoneuvotteluihin huhtikuun 2017 aikana.

Suomi on valmistellut yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden kanssa yhteisasiakirjan CAP:n yksinkertaistamisesta, joka esitellään neuvostolle 3.4. kokouksessa. Asiakirja on laadittu komission meneillään olevan yksinkertaistamisharjoituksen sekä tulevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tueksi. Mukana on myös ehdotuksia toissijaisen lainsäädännön keventämiseksi, jotka olisi mahdollista toteuttaa vielä tämän kauden aikana.

Asiakirja ottaa kantaa sääntöjen yksinkertaistamisen, hallinnon keventämisen ja päällekkäisten kerrosten purkamisen puolesta. Ehdotukset pyrkivät helpottamaan tasapainoisesti niin viljelijöiden kuin kansallisten viranomaisten työtaakkaa. Ehdotukset painottavat myös tärkeyttä siirtää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle päätöksenteon kohdetta, mikä mahdollistaisi kansallisten erityisolosuhteiden paremman huomioon ottamisen jatkossa.

Yksinkertaistamisen lisäksi komissio antaa neuvostolle tilannekatsauksen Brasilian lihapetosten vuoksi tehtyihin toimenpiteisiin. EU on toiminut nopeasti varmistaakseen markkinoille tulevien elintarvikkeiden turvallisuuden. Tapaus kuitenkin korostaa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden alkuperää koskevan, kattavan ja oikean tiedon tarpeellisuutta kuluttajien valinnan tukemisessa. Neuvosto kuulee myös komission kertomuksen ekologisten alojen täytäntöönpanosta jäsenmaissa.

Lisätietoja:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 029 516 2269, kari.valonen(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous