Hyppää sisältöön
Media

Maatilojen tilapäisiä maksuvalmiusongelmia helpottavat lait voimaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2016 10.00
Tiedote

Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista astuu voimaan tänään 16.11.2016. Samalla tulee voimaan kahden lain muutos, joilla investointituen lainojen maksuhelpotusvuosien kokonaismäärää lisätään kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen

Takaus voidaan myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on 30 prosenttia maatalousyrittäjän kahden edellisvuoden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta, kuitenkin vähintään 30 000 euroa ja enintään 110 000 euroa. Takauksen vähimmäismäärä edellyttää vähintään 100 000 euron suuruista myyntitulojen ja tukien yhteismäärää.

Valtiontakaus voi olla enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä. Laina-aika on enintään seitsemän vuotta, johon voi sisältyä enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta. Takauksen saajalta peritään valtiolle vastaavaa takausmaksua kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa.

Valtiontakausta voi hakea paikallisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Maaseutuviraston määräämänä hakuaikana. Haku on tarkoitus avata joulukuun alusta lukien. Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmin hakuajasta ja -menettelyistä internet-sivuillaan (www.mavi.fi).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 16 2271, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [esko.juvonen]
maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [sanna.koivumaki]
vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, p. 0295 16 2134,  etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [mika.saari]
 

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous