Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maidontuotannon mukautustuki etenee – asetus hyväksyttiin

Maa- ja metsätalousministeriö
17.11.2016 14.08
Tiedote

Hallitus päätti tänään maidontuottajille suunnatun poikkeuksellisen mukautustuen ehdoista. Tuen kokonaismäärä on 15 miljoonaa euroa, josta puolet muodostuu suorasta EU-kriisirahoituksesta ja puolet kansallisesta kriisirahoituksesta.

Tuen tavoitteena on vähentää maidontuotantoa vapaaehtoisesti väliaikaisena toimenpiteenä ja siten vakauttaa kotimaan maitomarkkinoita.  Järjestelmään osallistuvien maidontuottajien tulee vähentää tuotantoaan vähintään 3 % vuoden 2017 ensimmäisten viiden kuukauden aikana vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Maidontuotanto ongelmissa EU:ssa ja Suomessa

Euroopan komissio julkisti viime heinäkuussa 500 miljoonan euron suuruisen kriisipaketin, jolla tuetaan vaikeuksissa olevaa EU-maiden kotieläintaloutta. Tästä paketista 150 miljoonaa euroa ohjattiin koko unionin laajuiseen maidontuotannon EU-vähentämistukeen. Loput 350 miljoonaa euroa suunnataan kotieläintalouden mukautustukiohjelmiin, joita jäsenmaat valmistelevat EU-säädösten pohjalta. Suomen osuus mukautustuen EU-rahoituksesta on noin 7,5 miljoonaa euroa, jota on syksyn budjettipäätösten yhteydessä päätetty täydentää vastaavalla kansallisella rahoituksella. Tällä yhteensä 15 miljoonan euron kriisirahoituksella hyödynnetään täysimääräisesti EU-paketin tarjoamat poikkeukselliset mahdollisuudet markkinoiden tasapainottamiseen.

Maidontuotannon kasvu on ollut viime vuosina monissa EU-maissa kysynnän kasvua nopeampaa, ja EU-markkinoille on muodostunut merkittävästi ylitarjontaa. Lisäksi Venäjän elokuussa 2014 asettama ja edelleen jatkuva elintarviketuonnin kielto on vaikeuttanut maitotilojen taloudellista tilannetta erityisesti Suomessa. 

Tukiohjelman tavoitteena väliaikainen maidontuotannon vähentäminen

Maidontuotannon mukautustuki on uudenlainen EU-kriisisäädösten mahdollistama ohjausväline, jolla edistetään maitomarkkinoiden tasapainottumista väliaikaisella tuotannon vähentämisellä. Mukautustukea on tarkoitus maksaa maidontuottajalle, joka vähentää meijerimaidon tuotantoa tammi–toukokuun 2017 aikana edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna vähintään kolmella prosentilla. Tukea voi saada kuitenkin enimmillään 30 prosentin vähennysmäärälle, jotta tuki ei painotu tuotannostaan kokonaan luopuville tuottajille. Tukea saadakseen maidontuottajan pitää toimittaa maitoa meijeriin vielä tammikuussa 2017. Aikataulu tuen hakuajaksi on 21.11.–9.12.2016, ja tuki maksetaan vähentämisjakson jälkeen syyskuun 2017 loppuun mennessä. Samaan EU-kriisipakettiin kuuluva ja syys- ja lokakuussa haettavana ollut maidontuotannon EU-vähentämistuki ei rajoita tuottajien osallistumista mukautustukeen.

Tukea maksetaan 30 senttiä vähennetyltä litralta siten, että tuki kattaa enintään 50 miljoonan litran vähennystavoitteen koko maan tasolla. Koska tukeen voidaan käyttää enintään 15 miljoonaa euroa, on tukimenekkiä tarvittaessa rajoitettava. Jos vähennyksiä kertyy tukiohjelmaan yhteensä enemmän kuin 50 miljoonaa litraa, on tuettavaa tuotannon vähennysmäärää pienennettävä ylitystä vastaavassa suhteessa ykköstä pienemmällä kertoimella. Jos 50 miljoonan litran tavoite ylittyisi esimerkiksi kahdella prosentilla, kerroin olisi 0,98 ja 30 sentin tuki maksettaisiin esimerkiksi 10 000 litran vähennyksestä tällöin 9 800 litralle. Mahdollinen kerroin asetettaisiin vasta vähennysjakson päätyttyä eli ensi toukokuun jälkeen, kun todellinen vähennysmäärä on selvillä. Alustava tieto hakumäärästä tukiohjelmassa on tarkoitus tiedottaa kuitenkin jo hakuajan jälkeen, ennen joulua.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi, p. 0295 16 2191, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [arja.kirvesniemi]
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti p. 0295 16 2426, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [antti.unnaslahti] 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
ylitarkastaja Susanna Jansson p. 0295 312 436, etunimi.sukunimi(at)mavi.fi [susanna.jansson]

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous