Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Makeran maa- ja elintarviketalouden lisähaku - ruokaviennin edellytysten parantaminen

Kansallisen tuen neuvotteluissa sovittiin, että vuoden 2016 maatalouden kriisipakettiin varatuista varoista voidaan käyttää osa kehittämis- ja selvityshankkeisiin, joilla tuetaan erityisesti ruokaviennin edellytyksiä. Rahoitettavien kohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota rahoituksella saatavaan, maatalouden kannattavuutta käytännössä edistävään vaikuttavuuteen, jota arvioidaan erikseen hankkeiden toteuduttua.

Hankkeiden tulee olla kehittämis- tai koordinaatiohankkeita tai selvityksiä, jotka täyttävät Makeran ja EU-säädösten ehdot. Hankkeiden tulosten ja tuotosten on oltava julkisia. Hankkeet eivät voi olla menekin- tai vienninedistämistä.

Haun painopisteet ovat:

  1. Ruokaviennin kehittämis- ja koordinaatiohanke
  2. Vertaileva selvitys maatalouden tuotantotavoista ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja muissa maissa
  3. Kauran osoittaminen erityisruokavalioon sopivaksi tuotteeksi

Hakutiedote ja tarkemmat ohjeet