Hyppää sisältöön
Media

Peltojen märkyys aiheuttaa edelleen ongelmia - ministeriö ohjeistaa kylvöön liittyen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2015 20.12
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö tarkentaa viljelijöiden ohjeistusta märkyydestä johtuvissa kylvöongelmissa. Peltoja on edelleen kylvämättä kevään ja alkukesän huonoista sääolosuhteista johtuen. Viljelijät ovat varanneet kylvösiemenet sekä tehneet muut tuotantosuunnitelmat kasvukautta varten ja pellot olisi hyvä saada kylvetyiksi. Myös ympäristö- ja luomukorvauksen määrään vaikuttaa se, onko kylvöt tehty. Viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä on pääsääntöisesti 30.6.

Maa- ja metsätalousministeriö täsmentää, miten viljelijä voi toimia erilaisissa kylvöihin liittyvissä tilanteissa, kun toimitaan 15.6. tehdyn kylvöalailmoituksen mukaisesti. Myös silloin kun kylvöt tehdään 30.6. jälkeen, on tärkeää noudattaa kylvöalailmoituksessa ilmoitettua.

Jos viljelijä arvioi, että kylvöt kannattaa vielä tehdä, se on mahdollista kesäkuun jälkeenkin. Kylvöjen myöhästymisestä on ilmoitettava tässäkin tapauksessa mahdollisimman pian kuntaan ja myöhästymisen syy on osoitettava.

Mikäli viljelijä arvioi, ettei heinäkuussa ole enää järkevää kylvää lohkoja ja pitää kylvämättömyyttä tilansa kannalta merkittävänä, hänen on ilmoitettava asiasta kuntaan.

Jos ilmoitus hyväksytään kunnassa, kylvämättömälle alalle maksetaan muun muassa suorat tuet hakemuksen mukaan. Mikäli ilmoitus hylätään, viljelijän on peruttava kylvämättömältä alalta kaikki tuet. Alalle ei tällöin makseta mitään tukia, eikä asiasta tule seuraamuksia valvonnassa.

Toimintavaihtoehdot märkyydestä johtuvissa kylvöongelmissa

1. Mikäli viljelijä arvioi, että pellot kannattaa vielä kylvää, se on mahdollista 30.6. jälkeenkin. Viljelijän on tällöin ilmoitettava kylvöjen myöhästymisen syy (ylivoimainen este) kuntaan mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15 työpäivän kuluessa eli viimeinen ilmoituspäivä on 21.7. Olosuhteista johtuva myöhästymisen syy on osoitettava esimerkiksi tiedoilla sademääristä tai kuvilla märistä pelloista.

Tämän vaihtoehdon mukaan toimittaessa lohkot on kylvettävä 15.6. tehdyn kylvöalailmoituksen mukaisesti heti, kun pellot kuivuvat kylvökuntoon. Lohkoille haetut tuet voidaan tällöin maksaa hakemuksen mukaisesti.

2. Mikäli viljelijä arvioi, ettei heinäkuussa ole enää järkevää kylvää lohkoja ja pitää kylvämättömyyttä tilansa kannalta merkittävänä, hänen on ilmoitettava asiasta kuntaan kohdan 1 mukaisesti. Päätöksen siitä, onko kylvämättä jäänyt ala vaikuttanut merkittävällä tavalla tilaan, tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

Merkittävyyttä voidaan tilakohtaisesti arvioida muun muassa sillä perusteella, miten laaja kylvämätön ala on, mikä on sen merkitys eläinten rehustukseen tai tilan tulonmuodostukseen tai mikä on satokasvin merkitys tilalle. Viljelijän on perusteltava kuntaan tehdyssä ilmoituksessa kylvämättömyyden syyn lisäksi, miksi kylvämätön ala on tilalle merkittävä.

3. Jos ilmoitus hyväksytään kunnassa, kylvämättömälle alalle maksetaan pääsääntöisesti tuet. Eri tukien maksua kylvämättömälle alalle on selvitetty tarkemmin Maaseutuviraston tiedotteessa 25.6.2015.

4. Jos ilmoitusta ei hyväksytä kunnassa, viljelijän on syytä perua kylvämättömältä alalta kaikki tuet. Alalle ei tällöin makseta mitään tukia eikä asiasta tule seuraamuksia valvonnassa. Lohkon korvauskelpoisuuteen tai tukioikeuksiin perumisella ei ole vaikutuksia. Ohjeet tukien perumisesta löytyvät Maaseutuviraston tiedotteesta 25.6.2015.

5. Jos viljelijä itse arvioi jo nyt kylvämättömän alan pieneksi ja vähämerkitykselliseksi, hänen on syytä perua lohkon tuet. Tämän vuoden tukia ei makseta kyseiseltä alalta.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö, ylijohtaja Risto Artjoki, p. 0295 162 286
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen