Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsäala panostaa talousmetsien luonnonhoitoon Monimetsä-hankkeessa

Maa- ja metsätalousministeriö
18.1.2016 14.58
Tiedote

Metsien monimuotoisuudesta, vesien puhtaudesta ja virkistyskäyttömahdollisuuksista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa kolmevuotisen Monimetsä-hankkeen turvaamaan metsänkäytön kestävyyttä. Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan erilaisia toimintamalleja, joilla talousmetsien luonnonhoidon tasoa voidaan parantaa.

Vuosi sitten hyväksytyn Kansallisen metsästrategian tavoitteena on metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kehittämisen rinnalla yhtälailla turvata luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Tavoitteen toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö käynnistää Monimetsä-hankkeen.

– Metsästrategiassa lähdetään siitä, että ympäristöasioista huolehtiminen jalkautetaan entistä vahvemmin arkimetsänhoitoon. Nyt alkavassa hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä, toteaa strategian toimeenpanon seurannasta vastaava erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Monimetsä-hankkeen käynnistävät yhdessä Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK sekä Metsäteollisuus ry. Laajan osallistujajoukon avulla hankkeen tulokset pystytään viemään valtakunnallisesti osaksi normaalia metsänkäsittelyä. Lisäksi rakennetaan yhteistyötä myös muiden luonnonvara-alan organisaatioiden ja järjestöjen suuntaan, mikä lisää hankkeen vaikuttavuutta. 

Monimetsä-hanke etenee kokeilujen kautta 

Monimetsä on kolmevuotinen hanke, johon liittyy kokeilutoimintaa. Nykyiset metsänhoidon suositukset sisältävät laajan valikoiman tutkimustietoon perustuvia ympäristön tilaa parantavia metsän- ja luonnonhoidon keinoja.

Monimetsä-hankkeessa tunnistetaan keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja ratkotaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja. Hankkeen loppuvaiheessa viedään uudet toimintamallit käytäntöön valtakunnallisesti. 
 
Lisätietoa:
Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2287
Sanna Kasurinen, Suomen metsäkeskus, p. 040 674 3098
Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 040 573 9168
Lea Jylhä, MTK, p. 040 848 8081
Inka Musta, Metsäteollisuus ry, p. 040 63 49900