Hyppää sisältöön
Media

Metsäalan yhteistä strategiaa jalkautetaan maakuntiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2010 11.09
Puhe -

-Tämän tilaisuuden tarkoituksena on pohtia, miten me täällä Hämeen maakunnissa hyödynnämme metsäalan yhteistä strategista tahtotilaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Kansallinen metsäohjelma KMO ja metsäalan strateginen ohjelma MSO luovat yleiset puitteet, mutta käytännön toimenpiteet tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tulevina vuosina, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, joka tänään puhui metsästrategiaseminaarissa Hämeenlinnassa.

Anttila totesi, että juuri nyt elämme hyvää aikaa. Metsäteollisuuden tuotteille on jälleen kysyntää ja tuotannon määrä on kasvanut suhteellisesti eniten kaikista tuotannonaloista. Vilkastunut metsäteollisuustuotteiden kysyntä on heijastunut nopeasti myös puun kysyntään ja hintoihin.

-Yhteinen tavoitteemme on luonnollisesti hyödyntää metsävarojamme mahdollisimman täysimääräisesti. Puun käyttöä voidaan siis lisätä merkittävästikin, jopa 10-15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, hän sanoo.

Uusinvestointeja tarvitaan niin puutuoteteollisuuteen, biojalostamoihin, puun energiakäyttöön kuin perinteiseen paperi- ja pakkausteollisuuteen. Puuraaka-ainetta meillä on runsaasti ja esimerkiski puurakentaminen on myötätuulessa. Kotimaassa on alkamassa useita puukerrostalohankkeita eri puolille Suomea.

-Tässä työssä hämäläiset yritykset ovat olleet koko ajan maan eturivissä. Myös puusepänteollisuuden kansainvälistämisessä on paljon mahdollisuuksia. Tavoitteena tulee olla uudet asiakaslähtöiset tuotteet ja uudet markkinat. Rohkaisisinkin Hämeessä alan yrityksiä edelleen rohkeaan kansainvälistymiseen. Kasvavaa liiketoimintaa voi rakentaa viennin avulla, johon osaamista kyllä riittää.

Tarkoituksena on jalkauttaa metsäalan yhteinen strategia koko maahan ja järjestää vastaavia seminaareja myös muualla Suomessa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 040 557 36 81
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Sirkka-Liisa Anttila