Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsähallitukselle hallitus uuden lainsäädännön mukaisesti

Maa- ja metsätalousministeriö
26.5.2016 13.50
Tiedote

Uusi metsähallituslaki astui voimaan 15.4.2016. Hallitus on tänään nimittänyt Metsähallitukselle ensimmäisen hallituksen uuden lainsäädännön mukaisesti ajalle 1.6.2016 - 31.3.2019. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa Metsähallituksen toimintaa sekä huolehtia Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen on nimitetty

Puheenjohtaja, pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
Varapuheenjohtaja, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet:

ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö
metsänhoitaja Pertti Itkonen, Metsähallituksen henkilöstön edustaja (Akavalaisten yhteistyöryhmä)
kunnanhallituksen puheenjohtaja Simo Rundgren, Kolari, alueiden edustaja
hallituksen jäsen Tuija Soanjärvi, Affecto
hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy
tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus

Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon Metsähallituksen yleistehtävien ja liiketalouden tuntemus sekä hallituksen tehtävien laaja-alaisuus. Lisäksi uuden metsähallituslain mukaisesti on huomioitu se, että luonnonvaroja koskevat suunnitelmat on nostettu hallituksen hyväksyttäväksi.  Maankäyttöä koskevien tavoitteiden yhteensovittaminen korostuu hallitustyöskentelyssä aikaisempaan enemmän.

Metsähallituksen merkitys alueille on aluetalouden näkökulmasta huomattava erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vaikka säädösperustaista alue-edustusta hallituksessa ei aiemmasta poiketen ole, on jäsenyys alueellisten monipuolisten vaikutusten takia tärkeä.

Metsähallituksen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Tehtävässään sen tulee toimia tuloksellisesti. Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa metsähallituslaissa säädettyjen ja valtion talousarvioissa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 16 2444
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Kimmo Tiilikainen Metsät