Hyppää sisältöön
Media

Metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan ja pesimäalueet kartoitetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2015 15.58
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on 3. kesäkuuta lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen, jonka mukaan metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan vuodella eteenpäin. Metsähanhen metsästys kiellettiin viime metsästysvuoden ajaksi. Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuva metsästyspaine, jotta kannan pienentyminen pysähtyisi ja kanta elpyisi. Taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi.

Parhaillaan valmistellaan kansainvälistä taigametsähanhen hoitosuunnitelmaa, joka on määrä hyväksyä kansainvälisen sopimuksen osapuolikokouksessa marraskuussa. Koska suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, ei metsästyksen sallimiselle ole edellytyksiä. Myös kansallisen metsähanhen kestävää kannanhoitoa ja metsästystä linjaavan hoitosuunnitelman valmistelu on kesken.

Suomen riistakeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa kartoitetaan metsähanhen pesimäalueet. Maa- ja metsätalousministeriö pitää ensisijaisen tärkeänä, että metsähanhen metsästäjät ja metsähanhesta kiinnostuneet luontoharrastajat osallistuisivat suurin joukoin pesimäalueiden vapaaehtoisiin maastokartoituksiin Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa heinä-elokuussa 2015.

Kannanhoidon toimenpiteiden valmistelu on edelleen muilta osin kesken. Jotta metsähanhen metsästys olisi kestävää, on päätettävä saalisilmoitusvelvollisuudesta, tarkennettava metsästyksen säätelyä ja tehostettava laskentoja talvehtimisalueilla. Metsästyksen sallimista arvioidaan vuoden kuluttua, mutta sitä ei voida sallia ennen kannanhoitotoimien tekemistä.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvasti tukenut kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelua, jotta myös Keski- ja Luoteis-Euroopan maiden metsästyspaine saataisiin kestävälle tasolle. Suomesta kansainvälisen hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuu Suomen riistakeskus.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 162 338
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Suomen riistakeskus: Osallistu metsähanhen pesimäkyselyyn ja maastokartoituksiin

Kimmo Tiilikainen