Hyppää sisältöön
Media

Metsähanhen, metson ja riekon metsästykseen esitetään rajoituksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2012 12.53
Tiedote -

Metsähanhen metsästystä halutaan rajoittaa koko maassa alkavana metsästysvuonna. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa, joka lähti lausuntokierrokselle tänään, metsähanhen metsästyskauden aloitus siirrettäisiin alkamaan 10.9. lajin pääasiallisilla pesimä-alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Alueeseen kuuluvat Lapin ja Kainuun maakunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnat sekä Pohjois-Karjalasta Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Valtimon kunnat. Muualla maassa metsähanhen metsästys alkaisi 26.9. Metsähanhikanta on taantunut viime vuosikymmeninä ja sen metsästystä on tarpeen rajoittaa. Asetusehdotuksen tavoitteena on vähentää kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta sekä pesimäalueilla että muuton aikaisilla levähdysalueilla.

Ministeriö valmistelee tulevan syksyn metsäkanalintujen metsästysrajoituksia kahdessa vaiheessa. Nyt lausuntokierrokselle lähetettiin asetusluonnokset niiden alueiden osalta, jossa metson ja riekon metsästys on tarpeen kieltää kokonaan. Näillä alueilla metso- ja riekkokannat eivät todennäköisesti voimistu nopeasti, joten asetusluonnoksessa esitetään, että rajoitukset olisivat voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Ministeriö esittää metson metsästyksen kieltämistä kokonaan kolmeksi vuodeksi Varsinais-Suomen maakunnassa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa, lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän kuntia. Metson metsästys on näillä alueilla ollut pääsääntöisesti kiellettyä jo usean vuosikymmenen ajan. Riekon metsästys esitetään kiellettäväksi kokonaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Riekkokanta on taantunut viime vuosikymmeninä voimakkaasti Länsi-, Itä-, ja Keski-Suomessa. Näillä alueilla viime vuoden hyvä pesimämenestys ei olennaisesti muuttanut aiemmin tapahtunutta kannan taantumista.

Heinäkuun lopulla laskettavilla riistakolmiolaskennoilla saadaan ajantasaiset tiedot kesän pesimämenestyksestä. Jos laskentatulosten perusteella näyttää tarpeelliselta, ministeriö voi yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa valmistella metsästysrajoituksia myös muille alueille. Tällöin nämä asetukset lähetetään lausuntokierrokselle elokuun puolivälin jälkeen, ja koskevat lähinnä metsästysajan lyhentämistä lokakuusta.

Metsästysaikojen rajoittamisjärjestelmä uudistettiin viime vuonna voimaan tulleen riistahallintouudistuksen yhteydessä. Ministeriö pyrkii asetusten avulla varmistamaan, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Ennen asetuksen antamista ministeriön on kuultava niitä riistanhoitoyhdistyksiä, joita esitetty metsästyskielto koskee. Riistanhoitoyhdistysten kuulemista varten Suomen riistakeskus järjestää internetkyselyn, jonka kautta riistanhoitoyhdistykset voivat antaa lausuntonsa sähköisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 0295 162 388 (13.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0295 162 391 (16.-20.7.)
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 0295 162 432 (23.7. alkaen)

Jari Koskinen