Hyppää sisältöön
Media

Metsäneuvosto: Investointien houkuttelu Suomeen välttämätöntä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2012 8.42
Tiedote -

Tänään 14.3. kokoontunut metsäneuvosto korosti uusien investointien tärkeyttä keskustellessaan Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Mikäli metsäteollisuuden tuotannon ja viennin arvo edelleen laskevat jäädään huomattavasti alle 20 prosentin kasvutavoitteen vuoden 2008 tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaisi myös kotimaisen ainespuun käytön säilymistä nykyisellä hakkuumahdollisuuksiin nähden alhaisella tasolla. Vuonna 2011 hakkuut olivat vajaa 54 miljoonaa kuutiometriä metsäpoliittisen tavoitteen ollessa 65-70 miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta huolestuttavaa on myös alan tutkimus- ja kehittämispanostuksen alhaisuus suhteessa muihin toimialoihin.

Metsäneuvosto kannatti selvitysmies Jorma Elorannan raportin "Investointeja Suomeen - Ehdotus strategiaksi ja toimintaohjelmaksi Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi yritysten investointikohteena" toimenpide-ehdotuksia. Niistä muun muassa riskirahoitusjärjestelmän kehittäminen uusien puuhun perustuvien biotaloustuotteiden tuotannon aloittamiseksi, ulkomaisten investointien "houkuttelujärjestelmien rakentaminen" sekä toimivat tutkimus ja kehittämisrakenteet ja rahoitus ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Olemassa olevien suurten ja pk-yritysten kehittymisen ohella tarvitaan myös suuri joukko uusia kasvuhakuisia mikro- ja pk- yrityksiä.

Kansallisen metsäohjelman välitulosten valossa monet perusasiat ovat kunnossa investointien houkuttelemiseksi. Puuvarat ovat runsaat ja kasvavat edelleen, puuston kasvutavoite 100 miljoonaa kuutiometriä on ylitetty ja logistiikka toimii erittäin hyvin.

Metsäneuvoston mielestä metsätalouden kannattavuuden kehittämisessä ovat oikeat toimenpiteet käynnissä. Vuonna 2012 tulee erityisesti panostaa metsälain ja metsänhoitoyhdistyslain uudistamiseen sekä jatkaa metsätalouden tuki- ja kannustejärjestelmien kehittämistä. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia nopeuttavat veroratkaisut tulisi toteuttaa, kuten myös koulutustyöryhmän ehdotukset alan koulutuksen uudistamiseksi ja työvoiman saannin turvaamiseksi. Myös EU-politiikkojen sisältöihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan voimakkaasti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. 040 566 66 49
osastopäällikkö Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
metsäneuvos Marja Kokkonen, puh. 040 524 62 67

Jari Koskinen