Hyppää sisältöön
Media

Metsäosaamiselle lisää mahdollisuuksia maailmalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2005 11.43
Puhe -

- Meillä maa- ja metsätalousministeriössä luotetaan seuraavaan kestofuturologiaan: Sellaisessa maailmassa, missä väestömäärä edelleen lisääntyy ja uusiutuvat luonnonvarat per capita ehtyvät, puulla uusiutuvana rakennusmateriaalina ja energialähteenä on kasvava käyttö ja kysyntä. Puulle löytyy aina uudenlaisia hyödyntämistapoja, ja metsäammattilaiset ovat meillä avainasemassa jatkossakin, vakuuttaa Metsäalan Asiantuntijat ry:n (METO) 110-vuotisjuhlassa Jyväskylässä puhunut maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Korkeaoja painotti puheessaan sitä, että vaikka metsät ovatkin tärkeä osa monen suomalaisen muistoja, on tärkeää kääntää katse tulevaan.

Ministerin mielestä Kansallisen metsäohjelman (KMO) tarkistaminen on koko metsäsektorin kannalta tärkeä prosessi. Kolmeen vaiheeseen jakautuvan tarkistustyön ensimmäinen vaihe, metsäsektorin tulevaisuuden hahmottelu, valmistuu ensi vuoden heinäkuuhun mennessä. Se on hyödynnettävissä taustamateriaalina tulevaa hallitusohjelmaa laadittaessa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Varsinainen strategia- ja toimenpideohjelma kirjoitetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Yhtä aikaa tarkistetun ohjelman kanssa valtioneuvoston käsittelyyn on tarkoitus viedä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn jatkoa koskeva päätös.

Metsäsektorin toimintaympäristössä on metsäohjelman valmistumisvuoden 1999 jälkeen tapahtunut monia muutoksia, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että joistakin tavoitteista on jääty jälkeen. Ministerin mielestä ohjelmaa on syytä jäsentää siten, että maaseudun ja alueiden kehittäminen viitekehyksenä sekä tavoitteiden selvä priorisointi saadaan mukaan, ja metsätaloudesta välittömästi elantonsa hankkivat asetetaan etusijalle.

- Ohjelma kaipaa metsäsektorin toimijoiden kunkin erityistarpeiden ja tavoitteiden selkeää esille tuomista ja tästä syntyvää konkretiaa. Ministeriön on myös itse toteutettava ohjelmaa määrätietoisesti. Muuten se koetaan lähinnä visioinniksi ja käytännön tuloksia tuottamattomaksi byrokratian pyörittämiseksi. Tällaisia kannanottojahan on julkisuudessa näkynyt, ministeri toteaa.

Ministerin mielestä niin ohjelman valmistelu- kuin toteutusvaiheessa tarvitaan METOn panosta ja metolaisen ammattikunnan vahvaa metsäosaamista. Ministeri kiitteli METOa sen Suomen metsätalouden hyväksi tekemästä pitkäaikaisesta työstä. METO on esittänyt metsäpoliittisten asiakokonaisuuksien valmistelussa rakentavia, tulevaisuuteen tähtääviä kannanottoja ja ehdotuksia.

- METO:n lausunnoilla on painoarvoa, joka perustuu metsäelinkeinojen käytännön ruohonjuuritasolta lähtevään jäsenistön asiantuntemukseen, ministeri arvioi.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302

Juha Korkeaoja