Hyppää sisältöön
Media

Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2020 12.26
Tiedote

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain muuttamisesta niin, että Kemera-tukijärjestelmä on voimassa keskeytyksettä myös vuodenvaihteen jälkeen. Laki on tarvittaessa voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Lain voimassaolon jatkaminen oli tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö EU:ssa on viivästynyt.

Metsätalouden uutta kannustinjärjestelmää on valmisteltu työryhmässä, jonka toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Kemera-lain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden kannustejärjestelmän viimeistelyn tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian uusien valtiontukisääntöjen valmistuttua.

”Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on erittäin tärkeää sekä puuntuotannon, metsien terveyden ja kasvukyvyn että hiilinielujen kannalta. Kemera-lain voimassaolon pidennys varmistaa, että metsänhoidon kannusteet jatkuvat katkoitta samalla, kun valmistelemme uutta metsätalouden kannustinjärjestelmää”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Kemera-tuella edistetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä yksityismetsissä. Rahoitettavilla toimenpiteillä lisätään metsien kasvua, ylläpidetään metsätieverkkoa, turvataan metsien biologista monimuotoisuutta ja edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Lisätiedot:

  • metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 162 339, niina.riissanen(at)mmm.fi

  • metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Jari Leppä Metsät