Hyppää sisältöön
Media

Metsätiloille halutaan verohuojennuksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2012 8.52
Tiedote -

Metsätilakoon kasvattamista ja rakenteen parantamista pohtinut työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Tärkeimpänä toimenpiteenä esitetään perintö- ja lahjaveron huojennusta metsätiloille samalla tavoin kuin maatiloilla ja yrityksissä on mahdollista. Huojennuksen voisi saada tietyn kokoiset metsätilat, joita ei sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jaettaisi.

Metsänomistajien, metsäteollisuuden, metsäalan edistämisorganisaatioiden, tutkimuksen ja hallinnon edustajista koostuva työryhmä tähtää metsänomistuksen ja koko metsäteollisuuden arvoketjun kannattavuuden parantamiseen. Ehdotettujen toimenpiteiden avulla halutaan kasvattaa metsätilojen kokoa, edistää sukupolvenvaihdoksia ja parantaa metsätilojen rakennetta.

Metsätilojen tarjonnan lisäämiseksi ja tilakoon kasvattamiseksi työryhmä ehdottaa myös luovutusvoittoverohuojennuksen käyttöönottoa maa- ja metsätalouskiinteistöille. Lisäksi esitetään varauksien ja metsävähennyksen myöntämistä tietyin edellytyksin yhtiömuotoiselle metsänomistukselle sekä metsänvuokrauksen kehittämistä.

Työryhmän maaliskuussa 2011 antaman väliraportin toimenpiteistä ovat toteutuneet tai toteutumassa toimenpiteet yhteismetsien laajentumiseksi ja hallinnon keventämiseksi. Metsähallituksen metsissä on käynnissä pilottihankkeita yhteismetsätoiminnasta, joiden perusteella metsiä tullaan käyttämään uusien yhteismetsien perustamiseen ”siemeneksi” tai nykyisten yhteismetsien laajentamiseen. Maanmittauslaitos toteuttaa ensimmäisiä pilottihankkeita metsätilusjärjestelyjen kehittämiseksi vuosille 2011-2014.

Muita jo toteutettuja toimenpiteitä ovat metsänomistajien neuvonnassa ja koulutuksessa käytettävien työkalujen ja sähköisten sivujen tuottaminen sekä kuolinpesien kannusteet, joiden avulla metsätila voidaan siirtää yhdelle omistajalle tai ne voidaan muuttaa verotusyhtymiksi tai yhteismetsiksi.

Työryhmän ja sen ohjaaman Metsäntutkimuslaitoksen kehittämishankkeen toimikausi päättyi vuoden 2011 lopussa. Työryhmän työ oli osa Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa ja se tuki samalla työ- ja elinkeinoministeriön metsäalan strategisen ohjelman tavoitteita.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tiina Rytilä, maa-ja metsätalousministeriö, 040-5666649
metsäneuvos, työryhmän puheenjohtaja Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö 040-5246267
varttunut tutkija Jussi Leppänen, Metla, 040-8015444

Loppuraportti luettavissa verkossa: http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/MMM_trm_2012_1.html

Jari Koskinen