Hyppää sisältöön
Media

Mikko Rahtola ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen koordinaattoriksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2016 10.14
Uutinen
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön hankekoordinaattori Mikko Rahtola

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Mikko Rahtola on nimitetty Luonnonvarakeskukseen Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen hankekoordinaattoriksi ajalle 1.7.2016–31.12.2018. Hanke on osa Juha Sipilän hallituksen kiertotalouden kärkihankkeen vesistöjen suojelun ja ravinteiden kierrätyksen toimenpiteitä.

Rahtola seuraa hankekoordinaattorin tehtävässä MMM Tarja Haarasta. Rahtolalla on takanaan pitkä ura luomu- ja puutarhatuotannon neuvojana ja kouluttajana. Hän on mukana myös luomualan yritystoiminnassa ja viljelee omaa maatilaa Virossa. Kokemus usean tuotantosuunnan parissa, laaja yhteistyöverkosto sekä paikalliset kontaktit auttavat tuomaan kokonaisvaltaista näkökulmaa alan kehittämiseen.


Tavoitteena arvokkaiden ravinteiden kiertoon saaminen

Suomessa syntyy vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja ravinnerikasta biomassaa. Tällä hetkellä vielä osa biomassojen sisältämästä typestä ja fosforista ei päädy hyötykäyttöön. Samaan aikaan ulkomailta tuodaan lannoitteita, joiden tuottaminen kuluttaa hupenevia mineraalifosforin varantoja.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen tavoitteena on edistää biomassojen ravinteiden laajamittaista kierrätystä ja hyödyntämistä. Suomi on sitoutunut olemaan ravinteiden kierrätyksen mallimaa vuoteen 2020 mennessä.  Nykyisen hallituksen tavoitteena on saattaa vähintään puolet lannasta ja puhdistamolietteestä kehittyneen käsittelyn piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteiden edistämiseksi hankekoordinaattorin tehtävänä on välittää tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja siihen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, edistää uusia kokeiluja ja uusia yhteistyömalleja sekä vaikuttaa ravinteiden kierrätykseen liittyvien pullonkaulojen poistamiseen.


Vaikuttamisen paikka

Mikko Rahtola näkee uudessa työssään merkittäviä vaikuttamismahdollisuuksia. Kiertotalous on vahvassa kasvusuunnassa ja alalla toimii paljon innovatiivisia yrityksiä. Yksi ohjelmakoordinaattorin keskeisistä tehtävistä on tarjota foorumi alan yhteistyölle.

Tällä hetkellä ajankohtaista hankkeessa on muun muassa kesäkuussa julkistetun Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman markkinointi.

Yhteensä 12,4 miljoonan euron rahoituspotti tuo merkittävän kannustimen ravinteiden kierrätyksen vauhdittamiseen ja tätä kautta vesistöjen tilan parantamiseen. Kokeiluohjelma edistää uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä, Mikko Rahtola kertoo.

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla jo paljon mahdollisuuksia, mutta eri keinojen ja rahoitusinstrumenttien selvittäminen voi uuvuttaa yrittäjän. Kokonaisuuden selventäminen ja hankehakijoiden avustaminen on keskeinen osa työtäni. Pääsen heti työn alettua käytännön toimiin Okra-maatalousnäyttelyssä Oripäässä 6.-9.7. Toivotan kaikki ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneet tervetulleiksi sinne kyselemään aiheesta ja kuulemaan mahdollisuuksista!, Rahtola kannustaa.

Lue lisää:
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Biotalous Maaseutu Ruoka ja maatalous