Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: GMO-kasvien viljelystä voidaan päättää kansallisesti

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.7.2010 15.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää erittäin merkittävänä EU:n komission heinäkuun puolivälissä tekemää periaatelinjausta, jonka mukaan jäsenmaat saavat oikeuden itse päättää GMO-kasvilajikkeiden viljelystä tai viljelemättömyydestä. "Komissio toteutti näin Suomen hallituksen tavoitteen kansallisen päätösvallan lisäämisestä. Tämä on erittäin merkittävä päätös koko suomalaisen ruoan tulevaisuudelle. On erityisesti kuluttajille tärkeää, että päätöksenteossa sovelletaan läheisyysperiaatetta".

Hallitus vaati eduskunnalle vuoden 2009 keväällä antamassaan EU-selonteossa jäsenvaltioille oikeutta kansallisesti päättää GMO-kasvien viljelystä. "Se on ainoa kestävä tapa toimia erittäin herkässä ja vaativassa asiassa.", painottaa Anttila

Anttilan mukaan seuraavaksi tarvitaan laajaa, koko tuotantoketjun sekä kuluttajat ja tutkimuksen kattavaa kansalaiskeskustelua asiasta. "Siinä aion omalta osaltani aktiivinen keskustelun käynnistäjä ja mahdollistaja esim. laajan seminaarin muodossa."

Suomalaisen ruoan tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa asemassa ovat Anttilan mielestä kuluttajat omilla ruokavalinnoillaan. "Suomessa ei ole omaa elintarviketuotantoa ilman omien kuluttajien vahvaa luottamusta. Tämä kannattaa erityisesti pitää nyt mielessämme, kun käymme keskustelua ja selvitämme kuluttajien luottamusta ja valinnanvapautta, joka pitää turvata kaikissa tilanteissa. Samoin tuottajilla pitää aina olla oikeus itse päättää mitä viljelee. Emme voi ketään pakottaa viljelemään GMO-kasveja."

EU hyväksyy jatkossakin unionin alueella viljelyluvan saavat GMO-lajikkeet, tarkan tutkinnan ja selvityksen jälkeen. Tällä hetkellä ei edes jalostuksessa ole sellaisia GMO-ruokakasvilajikkeita, joita voitaisiin Suomessa viljellä. Vain yksi Ruotsissa jalostettu GMO-tärkkelysperuna on koeviljelyssä kahdella paikkakunnalla yhden hehtaarin alueilla. Kokeilua tekee saksalainen yritys tärkkelystuotannon jalostustarpeisiinsa Suomessa.

Anttilan mukaan eduskunnassa käsittelyssä olevaan GMO-rinnakkaislakiin on tehtävä muutoksia komission heinäkuisen päätöksen jälkeen. Asiaan palataan syksyn aikana.

Suomalaisilla on ministeri Anttilan mukaan nyt mahdollisuus itse päättää ruokatuotantonsa tulevaisuuden vahvuuksista. "Itse pidän tärkeimpinä maailman puhtainta maaperää - peltojamme raskasmetalleilla mitattuna, salmonellasta ja vakavista eläintaudeista vapaata tuotantoa, eettistä ja kestävää kotieläintuotantoa sekä korkeat ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävää tuotantoa yhdistettynä kuluttajien todelliseen oikeuteen itse valita GMO-vapaat tuotteet. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuuttamme. Huomisen ruoka on kasvun ala!"

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060

Sirkka-Liisa Anttila hallitus