Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Luonnonsuojelulain uudistuksessa huomioitava eri intressejä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2008 13.51
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mukaan luonnonsuojelulain uudistuksessa on otettava huomioon yhteiskunnan eri intressit, myös metsänhoidolliset ja metsästyksen intressit. Ministeri Anttila puhui tänään Evolla, Lammilla ministeriön hirvijahdissa.

Hallitusohjelman mukaan hallitus edistää kestävää matkailu- ja virkistyskäyttöä luonnonsuojelualueilla. Anttilan mielestä yksi mahdollisuus voisi olla se, että määritetään selvät lukumääräiset tavoitteet tietyn suojelualueen hirvikannan vähennykselle ja rajoitetaan metsästysaika esimerkiksi kahdeksi viikoksi. Muun ajan vuodesta alue voisi olla metsästykseltä rauhoitettuna.

Anttila muistutti, että tällä hetkellä on jo luonnonsuojelualueita, joilla hirvien metsälle aiheuttamat tuhot alkavat muodostua kestämättömän suuriksi, jollei hirvikantaa päästä rajoittamaan. Koska valtiolla on korvausvelvollisuus hirvien aiheuttamista vahingoista, ei oikeus hirven ajoon luonnonsuojelualueilla ole ministerin mielestä riittävä, vaan hirviä on voitava myös ampua.

Kaatolupien myöntämisen perusteena on hirvikannan pitäminen vakaana. Viime talvena hirvien aiheuttamat metsävahingot vähenivät ja samoin on vähentynyt hirvikolareiden määrä. Anttilan mukaan hirvikannan säätely metsästyksellä on onnistunut ja hallinnon, tutkimuksen ja riistanhoitopiirien yhteistyö kannanarvioinnissa on toiminut hyvin.

Anttila on tyytyväinen siihen, että suurpetojen kaatolupien myöntäminen on annettu riistanhoitopiirien tehtäväksi. "Petokannan arviointi on erittäin tärkeä tehtävä ja siinä riistaväki tekee erittäin arvokasta työtä. Siksi kehitämmekin edelleen kumppanuutta riistaväen kanssa."

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 1605 3302, 040 775 6060

Sirkka-Liisa Anttila