Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Maatalouden kustannusahdinkoon osittaista helpotusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2008 11.39
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on tyytyväinen siihen, että viime viikon budjettiriihessä sovittiin maatalouden kustannuksia alentavista toimista. Maatalouden polttoöljyn veronpalautuksen määrää päätettiin korottaa, ja maataloudessa käytettävä sähkö siirtyy alempaan sähköveroluokkaan. Nämä toimet vähentävät maatilojen kustannuksia noin 10 miljoonaa euroa, Anttila sanoi tänään Tume Agri Oy:n 60-vuotisjuhlassa Turengissa.

Anttilan mukaan budjettiriihessä päätettiin lisäksi selvittää maatalousyrittäjien mahdollisuus luopua pakollisesta pääomatulovero-osuudesta. Tämä alentaisi pienituloisimpien maatalousyrittäjien verorasitusta. Nykyisin maatalouden yrittäjätulosta maatalousyrittäjät maksavat pääomaveroa joko 10 tai 20 prosenttia.

Ministeri Anttila ymmärtää, etteivät budjettihelpotukset ratkaise koko kustannuskriisiä. Kannattavuuden koheneminen edellyttää myös tuottajahintojen nousua. "Nyt tarvitaan vahvaa yhteistyötä koko elintarvikeketjussa eri toimijoiden kesken, jotta ketjussa syntyvä arvonlisäys jakaantuisi oikeudenmukaisemmin kaikkien ketjun toimijoiden kesken", Anttila painotti.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) siirretään ensi vuodelle kehysten mukaisesti noin 30 miljoonaa euroa. Anttilan mukaan nyt tehtävä siirto yhdessä Makeran nykyisten varojen kanssa varmistaa riittävän rahoituksen lokakuussa avattavaan suureen investointitukihakuun.

Anttila painotti, että tulevina vuosina investointi- ja aloittamistukien rahoitus on turvattava lisärahoituksella, vaikkakin tällä vaalikaudella Makeraan siirretään ainakin 220 miljoonaa euroa neljässä vuodessa, mikä on kolme kertaa enemmän kuin edellisellä vaalikaudella. Anttila uskoo lisärahoitusta järjestyvän, koska rakennekehityksen tärkeys yhtenä elinkeinon kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiskeinona ymmärretään yhteiskunnassa laajalti. "Se on myös elinehto kotimaiselle ruoan tuotannolle".

Hallitus osoitti budjettiriihessä tilusjärjestelyihin miljoonan euron lisärahoituksen. Hallituksen esityksen mukaan tilusjärjestelyihin on käytettävissä ensi vuonna yhteensä 7 miljoonaa euroa. Peltolohkojen koon kasvu ja sijoittuminen lähemmäksi talouskeskusta alentaa tuotantokustannuksia selvästi, Anttila totesi.

Ministeri mainitsi puheessaan myös paikallisesti tärkeän hankkeen. Hallitus myönsi budjettiriihessä 350 000 euroa Evolle rakennettavaan kansainväliset mitat täyttävään leirikeskukseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 1605 3302, 040 775 6060