Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Maataloustuotannon merkitys korostuu tulevaisuudessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2008 8.30
Puhe -

”Maataloustuotannon merkitys korostuu jatkossa. Elintarvikkeiden kysyntä ja raaka-aineiden hinnat ovat maailmalla nousseet niin voimakkaasti viime syksystä, että hintojen nousun on todettu uhkaavan ruokaturvaa erityisesti kehitysmaissa. Myös kehittyneissä maissa oman maataloustuotannon ja huoltovarmuuden merkitys kasvaa. EU-maidenkin on voitava taata oman maataloustuotannon laajuus mahdollisten kriisitilanteiden varalta”, totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila puhuessaan tänään EU:n ja Suomen maatalouspolitiikasta Paasikivi-seuran tilaisuudessa Hämeenlinnassa.

Ministeri Anttila uskoo, että muutoksissa ei ole kyse vain ohimenevästä ilmiöstä. Elintarvikkeiden kysyntä lisääntyy väestönkasvun sekä elintarvikkeiden kulutustottumusten muutosten vuoksi. Maidon- ja lihankulutus lisääntyy Aasiassa nopeasti. Tarve vähentää fossiilisen energian käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitseminen johtavat maailmanlaajuisesti siihen, että peltoperäinen bioenergiantuotanto kilpailee pellonkäytöstä ruoan ja rehujen tuottamisen kanssa. Samanaikaisesti maailman viljavarastot ovat ennätyksellisen pienet.

”Suomessa on viljaa varmuusvarastoissa noin vuoden tarvetta varten. Muista elintarvikkeista ei vastaavia varmuusvarastoja ole. Maatalous- ja elintarviketuotannon toimintakyky on tämän vuoksi säilytettävä kaikissa tilanteissa”, sanoi ministeri Anttila.

Tänä vuonna EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimivuutta arvioidaan niin sanotussa terveystarkastuksessa. ”Suomen lähtökohta terveystarkastuksessa on, että maataloutta pitää voida harjoittaa koko EU:n alueella, myös ilmastoltaan ja luonnonolosuhteiltaan epäedullisilla alueilla. Tämä merkitsee sitä, että epäsuotuisilla alueilla on voitava toteuttaa erityistoimia maataloustuotannon turvaamiseksi”, korosti ministeri Anttila.

EU:n maatalousministerit päättivät terveystarkastuksen päälinjoista maaliskuussa. EU:n komissio antaa lainsäädäntöehdotuksensa toukokuun lopulla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Pia Lehmusvuori, puh. 0400 395 537

Sirkka-Liisa Anttila