Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Olemme siirtymässä biotalouden aikakauteen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2010 7.10
Puhe -

Helsinki 22.9.2010

- Metsät ovat loistava raaka-ainepohja uusiutuvana luonnonvarana hyödynnettäväksi biotalouden uusiin tuotteisiin, erityisesti energiaksi ja puutuoteteollisuuden tarpeisiin, korosti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila puheessaan Tapion ja Metlan Metsätaloudesta biotalouteen -seminaarin kuuntelijoille.

Suomen metsät tarjoavat kestävästi käytettynä kasvavan varaston uusiutuvaa luonnonvaraa metsätalouden vuosittaiseen käyttöön. Metsätuotteiden kysynnän kasvu markkinoilla on nostanut puun hintoja. Hinnan nousu on parantanut metsän myynnin kannattavuutta ja seurauksena ostot yksityismetsistä ovat nousseet reilusti edellisvuoteen nähden. Puunkorjuumäärät ovat myös normalisoituneet. Metsäteollisuuden ja metsänomistajien tulevaisuus näyttää jälleen positiiviselta.

-Parantunut tilanne antaa työrauhaa uuden kehittämiselle. Tarvitsemme siis kotimaahan uusinvestointeja puun käyttöön kuten puutuoteteollisuuteen, biojalostamoihin, puun energiakäyttöön sekä tietysti perinteiseen paperi- ja pakkausteollisuuteen. Tavoitteena tulee olla uudet asiakaslähtöiset tuotteet ja uudet markkinat, Anttila toteaa.

Visiona on kehittää metsäsektorista pitkällä tähtäimellä elinvoimainen bioklusteri, jonka tuotteita ja palveluita käyttävät monet toimialat, kuten kemianteollisuus ja lääketeollisuus. Tulevaisuudessa voitaisiin esimerkiksi metalleja ja öljypohjaisia tuotteita korvata uusiutuvasta puusta valmistetuilla tuotteilla, jotka ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä ja turvallisia.

Biotalousteema on vahvasti esillä syksyn aikana. Vielä syyskuun lopussa TEM:n asettama biotaloustyöryhmä antaa ilmasto- ja energiapoliittiselle ministeriöryhmälle esityksen biotalouden edistämiskeinoista. Myös biotalousselonteko on tarkoitus esitellä eduskunnalle marraskuussa.

-Uudistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 ja TEM:n Metsäalan strateginen ohjelma tarjoavat hyvän työkalun syntymässä olevan biotalousstrategian toimeenpanoon metsäalan osalta. Metsäalalla on selkeä strateginen tahtotila - visio siitä, että metsäala on uuden biotalouden edelläkävijä, painottaa Anttila.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erikoisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 040 557 36 81