Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Puun hintatilastot tarkentuvat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.8.2010 16.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mukaan puun hintatilastoista tulee entistä kattavampia. Puumarkkinatyöryhmä on päättänyt tarkentaa hintatilastointia, jotta metsänomistajilla on ajantasainen hintatieto puukauppaa suunnitellessaan. Anttila puhui tänään metsäiltamissa Muuruvedellä.

Myös Suomen Sahojen jäsenyritykset toimittavat jatkossa puun hintatiedot Metsäntutkimuslaitoksen tilastomateriaaliin mukaan. Lisäksi tilastointia tarkennetaan hakkuutavoittain, jolloin hintatiedot ovat saatavissa erikseen ensiharvennuksista, muista harvennuksista ja uudistushakkuista. ”Metsänomistajilla ja puun ostajilla on jatkossa siis yhteinen aiempaa tarkempaa tietoa sisältävä tilasto käytettävissä viikoittain”, ministeri Anttila kertoi.

Anttilan mukaan puumarkkinatyöryhmä selvittää edelleen mahdollisuutta käyttää hintaindeksejä puukaupan tasaamiseksi niin, että puukaupan osapuolet voisivat jakaa hintariskiä.

”Tämä tarkoittaa sitä, että metsänomistaja voisi esimerkiksi sitoa puukaupan hinnan indeksiin ja näin varmistaa oikeudenmukaisen hintatason. Tämä aivan varmasti tasaisi puukaupan vaihteluja, mikä on myös puuta käyttävän teollisuuden etu”, Anttila sanoi.

Puukauppa on vilkastunut koko alkuvuoden. Anttilan mukaan tilanne kuvastaa teollisuustuotteiden markkinatilanteen parantumista, mutta myös sitä, että puumarkkinaosapuolilla on nyt yhteinen tahtotila puukaupan käymiseksi.

”Yhteinen etumme on löytää uusia toimintamalleja puukauppaan, jotta voimme varmistaa tasaisen puuvirran ja molempien osapuolien edut puukaupassa yli suhdanteiden”, Anttila totesi.

Tänä kesänä myrskyt ja syöksyvirtaukset ovat aiheuttaneet suuria vahinkoja metsänomistajille eri puolilla Suomea. Anttilan mukaan maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt vahinkoarviot. Lisäksi Kemera-varoja käytetään myrskytuhometsien uudistamiseen. Metsänomistaja voi saada Kemera-tukena tuhoalueilla tarvittavat siemenet tai taimet sekä osan muista metsänuudistamisen kuluista.

Ministeri Anttila vetoaa metsänomistajiin, etteivät nämä menisi yksin myrskytuhoalueille korjuutöihin tapaturmavaaran takia. Korjuutyöt kannattaa ensisijaisesti antaa ammattilaisten tehtäväksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 040 524 6267

Sirkka-Liisa Anttila