Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Korkeaoja: Budjettileikkaukset uhkaavat metsäsektoria

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2004 10.03
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja on huolissaan valtiovarainministeriön tekemistä leikkausehdotuksista maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2005 budjettiin. Ne lykkäisivät hänen mukaansa useita tärkeinä pidettyjä hankkeita ja mm. alueellistamista.

Tällaisena hän pitää varsinkin Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimipisteen 600.000 euron leikkausta maa- ja metsätalousministeriön esitykseen nähden. Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämisen alkuperäinen aikataulu oli, että vuoden 2005 loppuun mennessä vakinaisen henkilökunnan määrä Joensuussa nostetaan 100:aan. Valtiovarainministeriön esittämillä määrärahoilla tähän päästään vasta vuonna 2010.

Ministeri on huolissaan myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) kaavailluista leikkauksista, jotka hankaloittaisivat vuoteen 2007 ulottuvan ohjelman täysipainoista toteuttamista. Samoin Metsätalouden kehittämiskeskuksen Tapion ja metsäkeskusten toimintaan esitettyä leikkausta ministeri Korkeaoja ei pidä toteuttamiskelpoisena. Tämä johtaisi yli 20 henkilötyövuoden leikkauspaineisiin. Korkeaoja pitää tärkeänä, että Kansallinen metsäohjelma (KMO) ja metsäluonnon ympäristönsuojeluhankkeet voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan. Uusia viranomais- ja neuvontatehtäviä aiheutuu myös eduskunnan kesäkuussa hyväksymistä ns. liito-oravalaista eli metsälain ja luonnonsuojelulain muutoksista.

Korkeaoja muistuttaa, että hallitusohjelmassa on päätetty edistää uusiutuvan energian käyttöä, eduskunnan ydinvoimaponnen mukaisesti. Siksi valmisteilla on metsätalouden rahoituslain muuttaminen, niin että energiapuun korjuun ja haketustuen piiri laajenee. Tähän tarvitaan valtiovarainministeriön esitykseen nähden lisää 3,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi vesihuoltotöihin ja tulvasuojeluun sekä maatalousneuvontaan valtiovarainministeriön kaavailemat leikkaukset olisivat toteutuessaan huonosti ajoitettuja. Viime päivät ovat hätkähdyttävällä tavalla osoittaneet tulvasuojelun tarpeet. Maataloudessa taas vuonna 2005 ja 2006 voimaan tulevat uudistukset lisäävät neuvonnan tarvetta. Neuvonnan lisäämistä edellyttää myös Euroopan Unionin päätös yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. Keskiviikkona käytävän maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön budjettineuvottelun yksi ongelma on myös kansanterveydellisesti tärkeän elintarvikkeiden markkinoinnin kehittämisen 0,5 miljoonan euron leikkausesitys.Lisätietoja: Erityisavustaja Jari Heiniluoma p. (09) 160 53302, 040 740 6003