Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Korkeaoja: EU-tuet eivät saa vääristää kilpailua

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2004 11.07
Puhe -

Metsätalous on markkinalähtöinen elinkeino, eikä tukitoimenpiteillä saa vääristää kilpailua. Euroopan komission uudessa asetusehdotuksessa metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen on rinnastettu maatalouden kilpailukyvyn parantamiseen. Suomi pitää komission ehdotusta tältä osin ongelmallisena, toteaa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, joka puhuu tänään "EU ja Suomen metsäsektori" -seminaarissa Porissa.

EU:lle ei ole tähän mennessä nähty tarpeelliseksi luoda yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsäpolitiikasta tuleekin ministerin mielestä päättää ensisijaisesti kansallisella tasolla, koska näin voidaan huomioida jäsenmaiden erityispiirteet. EU:n maatalous- ja ympäristösektoreilla laaditaan usein metsiä sivuavia asetuksia ja direktiivejä. Näihin vaikuttamisessa Suomen tulee olla aktiivinen.

EU:n komissio on valmistelemassa arviointia EU:n metsästrategiasta. Korkeaoja odottaa tässä työssä komission kehittävän metsäasioiden hoitamista nykyistä koordinoidummaksi ja tehokkaammaksi toiminnaksi. Esitysten valmistelutyössä tulisi korostaa pysyvän metsäkomitean asemaa ja asiantuntemusta.

Ministeri Korkeaoja käsitteli myös EU:n aloitetta laittomien hakkuiden torjumiseksi. Suomalaisteollisuuden raakapuusta noin viidennes tulee Venäjältä. Aloitteessa komissio sopisi EU:n puolesta kumppanuussopimuksen kolmannen maan eli Venäjän kanssa. Ministeri ei pidä toivottavana sitä, että kansainvälisen kaupan sääntelyssä lähtökohdaksi otetaan lisensointiin perustuva kaupan rajoittaminen, koska muitakin vaihtoehtoja laittomien hakkuiden hillitsemiseen olisi tarjolla.

Lisätietoja:

maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan erityisavustaja Jouni Lind, p. 050 521 3305