Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Korkeaoja: Metsätalouden näkökulma paremmin esille EU:ssa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2003 9.24
Puhe -

Euroopan unionin metsätalouteen liittyvää politiikkaa on aika vahvistaa, toteaa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja. Suomi on hieman huolestuneena seurannut metsäyksikön liian heikkoa roolia komission valmistelukoneistossa. Aiempaa, varauksellista suhtautumista metsäpolitiikkaan on syytä tarkistaa, jotta metsien talouskäytön näkökulma tulisi EU:ssa paremmin esille. Päättäjien Metsäakatemiassa Kirkkonummella maanantaina 6.10. puhunut Korkeaoja muistuttaa, että mittavampaan panostukseen antaa aihetta myös EU:n laajeneminen, sillä useissa uusissa jäsenmaissa metsätalous on merkittävä ala.

Keväällä järjestetyssä Euroopan metsäministerikonferenssissa uusina teemoina nousivat esiin kansalliset metsäohjelmat ja metsien kulttuurinen ulottuvuus. "Wienin julkilausumassa maat sitoutuvat jatkamaan työtä kestävän kehityksen edistämiseksi muun muassa kehittämällä maaseudun elinkeinoja kannattavan metsätalouden avulla, pyrkimällä lisäämään puun järkevää käyttöä, varjelemalla metsäluonnon monimuotoisuutta sekä torjumalla ilmastonmuutosta Euroopan metsien hiilinieluvaikutuksia edistämällä. Selvästikin olemme siis Suomessa tehneet työtä oikeissa asioissa."

Korkeaoja on tyytyväinen Suomen kestävän metsätalouden ohjelmaan. "Kaikki osapuolet, niin metsänomistajat, teollisuus kuin luonnonsuojelujärjestötkin ovat osallistuneet aktiivisesti metsäneuvoston työskentelyyn. Kestävän metsätalouden ohjelmamme on ollut paljon esillä myös kansainvälisesti. Monet maat Euroopassa ja muualla ovat tutustuneet metsäohjelmaamme omaa metsätaloutta kehittäessään. Parhaillaan meillä on yhteistyötä esimerkiksi Meksikon ja Brasilian kanssa heidän metsäohjelmiensa tiimoilta."

Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamisen rahoituksen Korkeaoja kertoi olevan turvatun. Ohjelmaa tukevat sekä maa- ja metsätalousministeriö että ympäristöministeriö. Valtioneuvoston periaatepäätös kehittää metsien monimuotoisuutta kustannustehokkaasti vapaaehtoisuuden pohjalta luo edellytykset metsien suojelulle myös uuden hallituskauden aikana. "Syyskuun lopulla Satakunnassa tehtiin ensimmäiset 7 sopimusta luonnonarvokaupoista. Sopimuksissa metsänomistaja sitoutuu säilyttämään alueen luonnontilassa tai tekemään sovittuja hakkuita tai hoitotöitä; sopimukset tehdään 10 vuodeksi. Näyttää siltä, että arvokkaita kohteita löytyy riittävästi, niin että kokeilun pohjalta voidaan jatkossa tehdä arvio luonnonarvokaupan ottamisesta pysyväksi suojelukeinoksi," totesi Korkeaoja,

Päättäjien Metsäakatemian avannut Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja, professori Heikki Juslin puolestaan käsitteli tervehdyspuheessaan Suomen metsien hoidon ja käytön ympärillä käytävää aktiivista kansalaiskeskustelua. "Mittelöt ja tunteidenkuumenemiset metsäkysymyksissä ovat ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä ongelmia ja pitkälti rationaalisen argumentoinnin tavoittamattomissa. Arvoperusteisissa kysymyksissä ei ole yhtä totuutta, ja moniarvoisessa yhteiskunnassa mediaa käytetään hyväksi omien tarkoitusperien toteuttamiseen". Monet ristiriidattoman ja harmonisen metsäsektorin perään haikailevat erehtyvät Juslinin mielestä pitämään nykyongelmia vain tiedotusongelmina. "Ei kuitenkaan ole sellaista tiedottamista, joka saisi erilaisen arvomaailman omaavat tahot sanattomiksi ja myötäsukaisiksi. Ratkaisu löytyy jatkuvasta vilpittömästä dialogista ja entistä läpinäkyvämmistä prosesseista", Juslin korosti.

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden vaikuttajille suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi. Metsäakatemia aloitti toimintansa syksyllä 1996. Tähän mennessä on järjestetty 15 kurssia, joihin on osallistunut jo lähes 400 suomalaista vaikuttajaa. Kukin kurssi on nelipäiväinen, koostuen pääkaupunkiseudulla järjestettävästä seminaarijaksosta ja kursseittain vaihtuvassa maakunnassa toteutettavasta maastojaksosta. Seminaarijaksoilla osanottajat keskustelevat metsäsektorin ajankohtaisaiheista asiantuntija-alustusten pohjalta. Maastojaksoilla pohditaan alaan liittyviä käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Päättäjien Metsäakatemia toimii maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Metsäsäätiön tuella. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoja:

maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan erityisavustaja Jari Heiniluoma,

p. 040-740 6003,

johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, p. 050-351 2412,

puheenjohtaja Heikki Juslin, Suomen Metsäyhdistys ry., p. 09-191 57966

Juha Korkeaoja