Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen kannustaa kotimaisen metsäenergian käyttöön

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.7.2012 17.00
Tiedote -

− Metsävarojemme hyvä kasvu ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet luovat erinomaiset edellytykset metsäenergian käytön lisäämiselle, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen perjantaina Juankoskella, Suomen Metsäkeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä Metsäiltamissa.

Koskinen korosti puheenvuorossaan kotimaisten energiavarojen käyttöä. Tänä päivänä Suomi tuo kaksi kolmasosaa käyttämästään energiasta ulkomailta; viime vuonna erilaisia energiatuotteita tuotiin 13,5 miljardin euron arvosta. Tavoitteena on lisätä kotimaisten energialähteiden osuutta ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

− Suomen tulee pyrkiä eroon etenkin fossiilisista energianlähteistä ja lisätä kotimaista energiantuotantoa. Samalla vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja hillitään ilmastonmuutosta. Kun tuontienergiaa korvataan kotimaisella tuotannolla, kohenee myös vaihtotaseemme, ministeri sanoi. − Metsissämme ja pelloillamme kasvavan biomassan käyttöä energian tuotannossa voidaan lisätä merkittävästi.

Koskisen mukaan puuhun pohjautuva energia on ollut ja tulee olemaan tärkein uusiutuvan energian lähteemme. Puupolttoaineilla katettiin viime vuonna 22 prosenttia Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Huomattava osa tästä syntyy edelleen metsäteollisuuden prosessien sivutuotteena. Suurimmat kasvutavoitteet on kuitenkin asetettu metsähakkeen käytön lisäämiselle.

Metsähakkeella on tärkeä rooli siinä, että Suomi saavuttaa uusiutuvan energian lisäämistavoitteensa. Tavoitteena on, että vuonna 2020 metsähaketta käytettäisiin sähkön ja lämmön tuotannossa 13,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä merkitsee metsähakkeen käytön lähes kaksinkertaistamista nykyisestä. Lisäksi metsäbiomassoilla kaavaillaan olevan merkittävä rooli myös liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa tulevaisuudessa.

Ministeri Koskinen kannattaa lämpimästi kotimaisten energiavarojen hyödyntämistä. Tällä varmistetaan energiaomavaraisuutta ja luodaan tuloja maaseudulle. Koskinen korostaa, että kansallisiin bioenergiatalkoisiin tarvitaan metsänomistajia ja järjestöjä mukaan, jotta hakkuutähteet ja nuorten metsiemme pienpuu saadaan tehokkaasti liikkeelle.

Koskinen tukee elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen esiin nostamaa puhtaan energian ohjelmaa. Ohjelma esitellään syksyllä hallitukselle ja sen tavoitteena on vähentää vuoteen 2025 mennessä öljyn käyttöä viidenneksellä ja maakaasun käyttöä kymmenellä prosentilla. Tavoitteena on, että Suomi lopettaisi asteittain kivihiilen käytön kokonaan. Myös sähkön tuontia pyritään vähentämään. Nämä edellyttävät vahvaa sitoutumista tavoitteisiin. Uusiutuvasta energiasta voi syntyä ponnahduslauta taloudellisesti kannattavalle uudelle ympäristöliiketoiminnalle ja parhaimmillaan luodaan alalle kymmeniätuhansia työpaikkoja.

"Myös talouden näkymien ja vaihtotaseen alijäämän vuoksi on viisasta lisätä kotimaisen metsä- ja peltobiomassan käyttöä. Tehdään yhdessä töitä kotimaisen energian eteen," ministeri Koskinen kannusti kuulijoita.