Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen: Metsähakkeen käyttöä lisäämällä Suomen energiaomavaraisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaikkoja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2012 8.22
Puhe -

− Metsävarojemme hyvä kasvu ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet luovat erinomaiset edellytykset metsäenergian käytön lisäämiselle. Biovoimalaitokset ovat tässä avainasemassa, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen avatessaan Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitoksen 9.10.

Metsähakkeen käyttö Suomessa on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Tavoitteena on edelleen käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Näin lisätään Suomen energiaomavaraisuutta ja vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta. Tänä päivänä Suomi tuo kaksi kolmasosaa käyttämästään energiasta ulkomailta; viime vuonna erilaisia energiatuotteita tuotiin 13,5 miljardin euron arvosta.

Koskinen muistuttaa, että biopolttoaineiden ja bionesteiden kysyntä tulee moninkertaistumaan seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana ilmastonmuutosta hillittäessä ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyessä.

− Tarve kehittää uusia, biomassapohjaisia tuotteita kasvaa. Uusiutuva biomassa on ympäristöystävällinen verrattuna fossiilisiin raaka-aineisiin. Kestävään metsätalouteen pohjautuvan biomassan hiilineutraalius on sekä tieteellisesti perusteltavissa että välttämätön matalahiiliseen tulevaisuuteen pyrittäessä, hän sanoo.

Meidän tärkein luonnonvaramme ovat metsät. Ministeri Koskinen kannattaa lämpimästi kotimaisten metsävarojen hyödyntämistä niin puunjalostusteollisuuden raaka-aineena kuin uusiutuvana energiana. Näin luodaan työpaikkoja ja hyvinvointia maahamme.

Maaliskuussa 2011 tuli kokonaisuudessaan voimaan laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Tuotantotukea maksetaan voimalaitoksille, jotka tuottavat metsähakkeesta sähköä sekä uusille tuulivoimaloille, biokaasuvoimaloille ja puuta käyttäville pien-chp-laitoksille.

− Metsähakkeen tukijärjestelmä on toiminut ennakoidulla tavalla. Metsähakkeen käyttö on lisääntynyt sähkön ja lämmöntuotannossa ja metsähake on korvannut turpeen käyttöä tavoitteiden mukaisesti, sanoo Koskinen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. 040 566 66 49

Jari Koskinen