Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen: Tuloja ja hyötyjä metsästä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2013 9.05
Puhe -

Ministeri Jari Koskisen puhe EKONET-hankkeen tulosten julkistamistilaisuudessa. Hankkeen toteutti Pellervon taloustutkimus PTT yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.

Luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt ovat nousseet keskusteluun viime aikoina entistä voimakkaammin. Monet näistä ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle ja muille eliölajeille elintärkeitä, kuten esimerkiksi vihreiden kasvien yhteyttäminen. On tärkeä ottaa huomioon, että ekosysteemipalvelukäsite on ihmislähtöinen; sitä siis määrittää keskeisesti ihmisten kokema hyöty. Ekosysteemipalvelukäsite tarjoaa mahdollisuuden ratkaista suojelun ja luonnonvarojen käytön välisiä ristiriitoja siirtämällä huomiota ongelmista hyötyihin.

Ekosysteemipalveluiden tuottamat hyödyt voivat olla paikallisia, alueellisia, kansallisia tai globaaleja. Laajoja alueita vaativien ekosysteemipalveluiden tuotannossa tarvitaan nykyistä enemmän metsänomistajien yhteistyötä, kuten tänään julkistettavassa PTT:n vetämässä hankkeessa on havaittu. Uusien toimintamallien kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen metsänomistajien yhteistyön edistämiseksi on yksi keino, jotta voimme tulevaisuudessa saada metsästä yhä enemmän tuloja ja hyötyjä.

Eri käyttäjillä voi olla erilaisia painotuksia ja näkökulmia ekosysteemipalveluihin. Maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta on tärkeää, että ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen ja säilyttäminen huomioidaan tasa-arvoisina näkökulmina. Näin on tehty tässä hankkeessa. Hankkeen tuloksista käy ilmi, että puuntuotanto on metsänomistajien yleisimmin tunnistama ekosysteemipalvelu ja tärkein metsien tuottama hyöty, ja että metsänomistajat olisivat kiinnostuneita tuottamaan muitakin ekosysteemipalveluita.

Parhaillaan valmistellaan vuoteen 2050 tähtäävää metsäpoliittista selontekoa, joka annetaan eduskunnalle ensi vuoden alkupuolella. Selontekoa on pohjustettu selvittämällä asiantuntijoiden ja kansalaisten kysyntää metsien käytölle tulevaisuudessa. On nähtävissä, että tarpeet metsien käytölle monipuolistuvat. Metsää hyödynnetään siis yhä monipuolisemmin taloudellisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lähteenä. Metsistä hyödynnetään paitsi monenlaista puuraaka-ainetta, myös erilaisia luonnontuotteita sekä käytetään metsäympäristöä palvelutuotannossa.

Yksi ekosysteemipalveluiden hallinnan keskeisimmistä haasteista on monien ekosysteemipalveluiden rinnakkainen tarkastelu ja niiden yhteensovittaminen. Avainasiana on niin ikään metsänomistajien ansaintalogiikka eri käyttömuotojen suhteen, sillä monet metsien hyödyistä tuotetaan yksityismetsissä. Hyötyjen tuotteistaminen loisi mahdollisuuksia metsänomistajalle saada tuloja muustakin kuin puuntuotannosta. Tarkemmin tulee vielä selvittää, mistä ja miten metsänomistajat saavat korvauksia ekosysteemipalveluiden tuottamisesta sekä miten ekosysteemipalveluita tuotteistetaan markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Tänään kuullaan tarkemmin siitä, mitä tässä hankkeessa on näistä aiheista saatu selville.

Ekosysteemipalveluiden tutkiminen metsänomistajan näkökulmasta tuo keskusteluun uuden näkökulman, sillä vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tällaista työtä tarvitaan, jotta voidaan muodostaa kuvaa ekosysteemipalveluiden merkityksestä yksityismetsien hoidossa ja päätöksenteossa.