Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen: Uuden metsälain vastattava metsänomistajien muuttuneisiin tavoitteisiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2011 11.47
Puhe -

− Metsälain ja asetuksen ei tule ottaa kantaa metsänomistajan metsänkasvatusmenetelmien valintaan. Metsänhoitosuositukset ja metsäalan ammattilaisten antama neuvonta ovat tärkeimpiä metsätalouden kannattavuuden ohjauskeinoja, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Metsäteollisuuden tulevaisuusseminaarissa Helsingissä 4.11.2011.

Metsälakiuudistus on jo käynnissä maa- ja metsätalousministeriössä. Sen tavoitteena on vahvistaa metsätaloutta ja puuta jalostavaa teollisuutta elinkeinona, vähentää metsien käsittelyä koskevaa yksityiskohtaista säätelyä sekä selkiyttää lakia ja sen pohjalta tapahtuvaa valvontaa. Tavoitteena on saada lakiesitys valmiiksi 30.6.2012 mennessä.

− Metsänhoidon päälinjaukset, eli uudistamisvelvoite ja kasvava tuottotavoite, säilytetään edelleen. Mitään radikaalia muutosta ei haeta, vaan modernisoidaan voimassa oleva laki vastaamaan yhteiskunnan ja metsänomistajien muuttuneisiin tavoitteisiin. Samalla huolehditaan siitä, että metsiä käsitellään jatkossakin kestävän metsätalouden periaatteilla, Koskinen painottaa.

Vuoden 2012 budjetissa kestävän metsätalouden rahoitus (kemera) laskee merkittävästi. Ensi vuonna voimaan saatettava pienpuun energiatuki kompensoi osaltaan tätä vähenemistä, mutta lähivuosina on mukauduttava alentuneeseen tukitasoon.

− Tämä edellyttää meiltä tuettavien työlajien priorisointia ja tukitason laskua. Tärkeimpiä painopisteitä ovat edelleen taimikonhoito ja infrastruktuurin ylläpito. Näistä asioista on jo keskusteltu metsänomistajien, alan yrittäjien ja metsäteollisuuden kesken, kertoo Koskinen.

Keskustelujen pohjalta ministeriö valmistelee uuteen kemeraan eräitä nopeasti toteutettavia muutoksia. Pienpuun energiatuen osalta ministeriön toiveena on, että EU:n komissiolle tehtävä notifiointi saataisiin nopeasti loppuun ja laki voisi tulla voimaan kevään 2012 aikana. Ministeri Koskinen on tyytyväinen, että pitkään valmistelussa ollut asia on nyt liikahtanut eteenpäin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. 040 566 66 49