Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Elektronisk virkeshandel öppnas på Kuutio.fi
Minister Leppä: Virkeshandeln in i digital värld med hjälp av regeringens spetsprojekt

Jord- och skogsbruksministeriet 16.5.2017 10.01
Pressmeddelande

En ny elektronisk virkeshandelsplats öppnades i dag på adressen Kuutio.fi. Tjänsten underlättar på-tagligt virkesanskaffning och virkeshandel.

En ny elektronisk virkeshandelsplats öppnades i dag på adressen Kuutio.fi. Tjänsten underlättar på-tagligt virkesanskaffning och virkeshandel.  

- Den här e-tjänsten är unik i hela världen. Den för med sig stor konkret nytta och ett helt nytt hand-lingssätt. Tjänsten har utvecklats i samband med regeringens spetsprojekt, säger jord- och skogs-bruksminister Jari Leppä.

Kuutio har utvecklats i brett samarbete inom skogssektorn.  Såväl virkesförsäljare som -köpare har medverkat i arbetet. 

- Jag vill tacka alla som deltagit i utvecklingen av tjänsten. Att använda informationen om skogstill-gångar och dra nytta av digitaliseringen förbättrar hela skogssektorns internationella konkurrenskraft. Likadant samarbete behöver vi också i framtiden för att kunna trygga branschens tillväxt. 

Suomen Puukauppa Oy svarade för utvecklingen av Kuutio.

- Kuutio inleder en ny tidsperiod inom skogssektorn. Förutom att den effektiviserar virkeshandeln, skapar den också nya affärsmöjligheter inom branschen, säger Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä. 

En effektivare användning av informationen om skogstillgångar och utveckling av elektroniska tjänster är ett väsentligt led i regeringens spetsprojekt "Fram för trä och nya skogsprodukter". De är också de viktigaste målen i den nationella skogsstrategin. 

Mer information:

Aku Mäkelä, verkställande direktör, Suomen Puukauppa Oy, aku.makela(at)kuutio.fi, tfn 040 660 5160

Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2444

Jari Leppä Skogar