Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Orpo: Metsähallituksen myyntitavoitetta kevennetään huomattavasti

Maa- ja metsätalousministeriö
24.10.2014 12.10
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on linjannut, ettei Metsähallitus myy isoja yhtenäisiä metsäpalstoja. Kehysriihessä asetettiin keväällä tavoitteeksi, että Metsähallitus tuottaa vuosina 2014 ja 2015 valtiolle lisätuloutusta yhteensä 25 miljoonaa euroa kiinteistöjä myymällä. Tämä tavoite hoidetaan uudella järjestelyllä. Kehysriihessä päätettiin, että Metsähallitus myy kaikkia kiinteistölajeja kuten rakennuksia, tontteja, tuulivoimaa, yhteismetsiä ja metsätalousmaata. – Metsämaan myyntitavoitetta kevennetään huomattavasti. Asetettu lisätuloutustavoite 25 miljoonaa euroa voidaan saavuttaa myyntivoiton tuloutuksen sijaan hyödyntämällä Metsähallitukselle kertyvät myyntitulot pääoman palautuksen kautta. Tällöin yksittäisen kiinteistön myynnistä saatava hinta voidaan tulouttaa kokonaisuudessaan valtiolle, toteaa ministeri Orpo.

Uudessa tilanteessa myyntiin laitetaan alle sadan hehtaarin metsäpalstoja, jotka sijaitsevat erillään Metsähallituksen muista palstoista. Laajempia kokonaisuuksia myydään vain erityisistä syistä.

– Myytävillä tiloilla ei saa myöskään olla keskimääräistä merkittävämpiä luonto- tai virkistysarvoja. Näin Metsähallituksen toiminnassa huomioidaan metsäkaupan lisäksi myös luonto- ja virkistysarvot.

Metsähallitus on myynyt tänä vuonna 9900 hehtaaria metsämaata, mikä on ennätyksellinen määrä. Pääosa tuotoista on saatu Etelä- Suomessa, koska hinnat ovat siellä korkeammat kuin muualla.

– Myyty metsä on mennyt metsäpoliittisesti oikeaan osoitteeseen eli kasvattamaan yksityisten metsätilojen keskikokoa. Ulkomaisille ostajille ei ole myyty yhtään kohdetta. On myös huomattava, että vuoteen 2012 asti Metsähallitus on ostanut enemmän metsiä kuin myynyt niitä.

Päätöksen avulla varmistetaan, että Metsähallitus pystyy harjoittamaan metsätaloutta pitkäjänteisesti ja että sen tuloutuskyky säilyy. Asiasta päätetään lopullisesti valtioneuvoston käsittelyssä marraskuun alkupuolella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 0295 162 132
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444

Petteri Orpo