Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten vieraslajeja pitäisi torjua – Vastaa ja vaikuta

Maa- ja metsätalousministeriö
27.4.2017 10.32
Tiedote

Miten haitallisia vieraslajeja pitäisi sinun mielestäsi torjua? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa torjuntasuunnitelmiin.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt suunnitelmaehdotukset haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Ennen ehdotusten hyväksymistä kaikilla on tilaisuus esittää niistä mielipiteensä. Ministeriö pyytää ehdotuksista myös lausunnot viranomaisilta, valtakunnallisilta ympäristönsuojelujärjestöiltä sekä muilta tahoilta, joiden toimintaan vieraslajit vaikuttavat.

Torjuttavat lajit EU:n vieraslajiluettelossa

Suomi pyrkii yhdessä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa hävittämään haitalliset vieraslajit ja estämään niiden leviämisen. EU:n vieraslajiluettelossa on nimetty yhteensä 37 haitallista vieraslajia, joita ei saa tuoda maahan, kasvattaa, myydä tai muuten pitää hallussaan eikä päästää ympäristöön.

Suunnitelmia varten on selvitetty, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n vieraslajiluettelon lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi on selvitetty, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Tähtäimessä jättiputket ja täplärapu

Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin. Jättiputket tulisi hävittää etenkin asutuksen keskeltä, virkistysalueilta sekä luonnonsuojelualueilta. Kustannustehokkainta on aloittaa torjunta esiintymistä, joista jättiputki leviää helposti ympäristöönsä, sekä uusista esiintymistä, joihin ei vielä ole kehittynyt siemenpankkia. Tiedossa olevia keltamajavankaaliesiintymiä on Suomessa vielä niin vähän, että lajin leviäminen voidaan estää poistamalla nämä esiintymät ja tiedottamalla lajin haitallisuudesta.
Täplärapujen istuttaminen ja viljely on kiellettyä, eikä niitä saa siirtää vesistöissä uusille alueille tai toisiin vesistöihin. Villasaksirapua tavataan vain satunnaisvieraana Suomessa, joten kalastajia ja muita villasaksiravun löytäjiä kehotetaan poistamaan havaitsemansa yksilöt vesistöistä.

EU:n vieraslajiluettelon kaikki lajit eivät menesty Suomessa. Etenkin koristekasveina, akvaarioissa ja lemmikkeinä pidettyjen vieraslajien maahantuonti sekä niiden pääsy Suomen luontoon tulee kuitenkin estää.  Tässä keskeisenä keinona on tiedottaa tehokkaasti vieraslajeihin liittyvistä riskeistä. Myös vieraslajien tahattoman leviämisen estämisessä ensisijainen toimenpide on tiedottaa mahdollisista leviämisväylistä.

Lausuntonsa voi antaa lausuntopalvelussa 19.6.2017 mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, johanna.niemivuo-lahti(at)mmm.fi, p. 0295 162 259
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, pekka.kemppainen(at)mmm.fi, p. 0295 162 456

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Vieraslajit