Hyppää sisältöön
Media

MMM avasi rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistataloutta kehittäville hankkeille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 13.06 | Muokattu 16.12.2021 klo 16.15
Tiedote
Metsästäjät kävelevät talvimaisemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.12.2021 rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa kehittäville sekä valtakunnallisille ja paikallisille riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia myönnetään muun muassa riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta sekä metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistäville hankkeille.

Avustuksia voidaan myöntää hakemusten perusteella seuraaviin hakuilmoituksessa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin:

  • riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet,

  • riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet,

  • riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä tekemä suurpetovahinkojen ennaltaehkäisy,

  • riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kouluyhteistyötä edistävät hankkeet,

  • metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävät hankkeet sekä

  • muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet.

Hakemuksia riistanhoitoyhdistysten toimintaa tukeviin ja kehittäviin hankkeisiin toivotaan erityisesti riistanhoitoyhdistyksiltä. Metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävissä hankkeissa voivat olla toteuttajina esimerkiksi riistanhoitoyhdistykset yhdessä tai riistanhoitoyhdistykset ja muut toimijat yhdessä. Avustuksia myönnetään erityisesti metsästyksen valvonnan kehittämistä sekä kestävää ja turvallista metsästystä tukeviin koulutus- ja muihin hankkeisiin.

Suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyä edistävät hankkeet voivat liittyä esimerkiksi paikallisen osaamisen vahvistamiseen vahinkoriskien kartoituksessa ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvässä neuvonnassa ja tuessa, ja hankkeita voidaan toteuttaa yhteistyössä riistakeskuksen aluetoimiston kanssa. Kouluyhteistyötä edistäviä avustuksia voidaan puolestaan myöntää esimerkiksi metsästäjäkurssien järjestämiseen.

Erilaisilla hankkeilla eripituiset hakuajat

Hakuaika metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistäviin sekä suurpetovahinkoja ehkäiseviin hankkeisiin ja kouluyhteistyöhön jatkuu 15.2.2022 saakka. Päätöksiä kouluyhteistyöhön liittyvistä avustuksista voidaan tehdä myös hakuajan kuluessa.

Julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistavien hankkeiden osalta hakuaika päättyy jo 15.1.2022.

Toiminnanohjauksen tukemiseen ja riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyvien avustusten hakuaika jatkuu 31.12.2022 saakka. Uudella ammattimaisen toiminnanohjauksen tuella halutaan edistää riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä ja mahdollistaa tehtävien tehokkaampi hoitaminen yhdistyksissä. Myös riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyviä hankkeita tuetaan edelleen. Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevista avustuksista voidaan tehdä hakuajan kuluessa.

Avustuksia voidaan myöntää hankkeisiin riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Avustuksia yksi- ja useampivuotisiin hankkeisiin

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita, jotka toteutetaan valtion talousarvion käyttöajan puitteissa marraskuuhun 2024 mennessä. Avustuksen saaneet kouluyhteistyöhön liittyvät hankkeet voivat alkaa jo vuoden 2022 alusta. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 2-vuotisia.

Hakuilmoitus, avustusten hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta osoitteesta https://mmm.fi/erityisavustukset.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotetta on päivitetty 15.12.2021. Tekstiin on  lisätty tarkennus, että päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevista avustuksista voidaan tehdä hakuajan kuluessa. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

asiantuntija Henna Väyrynen, erätalousyksikkö, luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö, p.  029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi

Metsästys Riista