Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus (880/2022) elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (318/2021) muuttamisesta

Kohderyhmä:  elintarvikealan toimijat, valvontaviranomaiset

Keskeinen sisältö: Asetuksella muutetaan MMM:n elintarvikehygienia-asetusta. Elintarvikeketjutietoja koskevaa 18 pykälää tarkennetaan ja täydennetään. Elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia koskevaa 23 pykälää (rekisteröity elintarviketoiminta) ja 37 pykälää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) sekä hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen yleisiä vaatimuksia koskevaa 38 pykälää tarkennetaan. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen pienimuotoista toimintaa joustavoitetaan siten, että myynti- ja tarjoilutilat voidaan erottaa elintarvikkeiden valmistustiloista myös ajallisesti. Kalastustuotteiden mukautuksia koskevaa 31 pykälää (rekisteröidyt elintarvikehuoneistot) ja 43 pykälää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) tarkennetaan. Rekisteröidyille elintarvikehuoneistolle mahdollistetaan kalastustuotteiden savustus rekisteröidyn elintarvikehuoneiston ulkopuolella perinteisellä menetelmällä, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu. Lisäksi useisiin pykäliin  tehdään teknisiä tarkennuksia.

Säädöksen nimi: MMM:n asetus (880/2022) elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen muuttamisesta 

Säädöksen numero: 880/2022    

Säädöksen voimaantulo: 15.11.2022

Säädöksen soveltaminen alkaa: 15.11.2022

Siirtymäajat: -

Suomenkielinen säädös
Ruotsinkielinen säädös