Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (1368/2011) muuttamisesta (47/2020)

Kohderyhmä: alkutuotannon toimijat, valvojat

Keskeinen sisältö: Asetusta (1368/2011) on muutettu elintarvikelain (23/2006) muutoksen (1397/2019) johdosta. Elintarvikelain tasolla on luovuttu omavalvontasuunnitelma -termistä, minkä vuoksi asetuksen omavalvontaa koskeva 4 § on muutettu. Omavalvonnan kirjallisen kuvauksen vaatimus on poistettu, minkä vuoksi asetuksen 2 §:ään ja liitteen 3 1, 2 ja 5 lukuihin on tehty teknisiä muutoksia. Asetuksen liitteen 2 1.2. luvussa hyödynnetään EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 mahdollistamaa ns. peltoporojen ante mortem (elävänä) –tarkastusta koskevaa poikkeusta, josta säädetään myös MMM:n lihantarkastusasetuksessa (2/2020). Lisäksi 1.2. lukuun on tehty teknisiä muutoksia.  

Säädöksen nimi: MMM:n asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (1368/2011) muuttamisesta (47/2020)

Säädöksen numero: 47/2020    

Säädöksen voimaantulo: 1.2.2020

Säädöksen soveltaminen alkaa: 1.2.2020

Siirtymäajat: -

Suomenkieliseen säädös 

Ruotsinkielinen säädös

Perustelumuistio