Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus lihantarkastuksesta (2/2020)

Kohderyhmä: virkaeläinlääkärit, viralliset avustajat, teurastamotoimijat

Keskeinen sisältö: Asetuksessa on otettu huomioon EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625 ja sen nojalla annetut komission asetukset (EU) 2019/624 ja (EU) 2019/627 sekä elintarvikelain (23/2006) muutos (1397/2019). Asetuksessa hyödynnetään EU-lainsäädännön mahdollistamat poikkeukset kuten pienteurastamoiden vuosittaisten enimmäisteurastusmäärien nostaminen, poikkeus porojen ante mortem -tarkastuksesta (ns. peltoporopoikkeus) sekä tarhatun riistan ante mortem -tarkastuksen voimassaoloajan pidentäminen. Elintarvikelain 43 §:n muutoksen johdosta on selkeytetty lihantarkastuksesta annettavien tietojen toimittamista teurastamoille ja tuottajalle. Asetuksessa käytettävä terminologia on muutettu EU-lainsäädännön mukaiseksi. Uudessa asetuksessa on säädetty vain asioista, joista on välttämätöntä säätää kansallisesti.

Säädöksen nimi:  MMM:n asetus lihantarkastuksesta (2/2020)

Säädöksen numero: 2/2020    

Säädöksen voimaantulo: 1.2.2020

Säädöksen soveltaminen alkaa: 1.2.2020

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen