Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus zoonooseista (316/2021)

Kohderyhmä: valvontaviranomaiset, elintarvikealan toimijat

Keskeinen sisältö: Asetuksella annetaan nautojen, sikojen, kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaa koskevat säännökset, hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa tehtävää salmonellan valvontaa koskevat säännökset, broilereiden kampylobakteerivalvontaa koskevat säännökset sekä STEC (shigatoksiinia tuottava Escherichia coli) -bakteerin seurantaa naudoista koskevat säännökset. Lisäksi annetaan EU:n TSE (tarttuva spongiforminen enkefalopatia) -tauteja koskevaa lainsäädäntöä täydentäviä kansallisia säännöksiä. Asetuksessa säädetään myös zoonoosien tutkimusmenetelmistä ja zoonoositutkimuksia tekevien laboratorioiden velvollisuudesta toimittaa tutkimustietoja, näytteitä ja kantoja. 

Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta (1030/2013), maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (1037/2013), maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa (134/2012), maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta (10/EEO/2007), maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa (24/EEO/2006) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä (7/EEO/2009).

Säädöksen nimi: MMM:n asetus zoonooseista (316/2021)

Säädöksen numero: 316/2021    

Säädöksen voimaantulo: 21.4.2021

Säädöksen soveltaminen alkaa: 21.4.2021

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen