Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia eläinkuljetuslakiin heinäkuun alusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2021 15.55
Tiedote

Eläinkuljettajakoulutukseen tulee muutoksia torstaista lähtien. Tasavallan presidentti vahvisti eläinkuljetuksia koskevan lain muutoksen lain tiistaina.

EU:n eläinkuljetusasetus edellyttää kaupallisten kuljetusten osalta eläinkuljettajilta eläinkuljettajakoulutuksen ja kokeen suorittamista. Nyt eläinkuljetuslain muutoksella rajataan koulutuksen ja kokeen järjestäminen tavallisimpien tuotantoeläinten osalta alan oppilaitosten tehtäväksi. Tällä hetkellä ei lainsäädännössä ole säädetty koulutuksen järjestämisestä.
Eläinkuljetuslain muutoksen (25/2021) tavoitteena on EU:n uuden valvonta-asetuksen toimeenpano, viranomaisten toimivaltuuksien selkeyttäminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

Lain muutoksella pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia edellyttämällä reittisuunnitelma turkiseläinten ja porojen pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle.  Kyseisten eläinten osalta ei EU:n eläinkuljetusasetus edellytä reittisuunnitelmaa. Reittisuunnitelman tarkoitus on edesauttaa eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten huomioimista kuljetuksen aikana ja varmistaa, että suunniteltu kuljetus on eläinten hyvinvoinnin kannalta realistinen.

Lain muutoksella annetaan Tullille itsenäinen toimivalta eläinkuljetuksia valvovana viranomaisena. Tällä hetkellä Tulli voi ainoastaan antaa virka-apua eläinkuljetusten valvonnassa. Muutoksella pyritään tehostaman laittoman pentukaupan valvontaa. 

Lisäksi laissa säädetään asetuksenantovaltuudesta, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää eläinten kuljetuskuntoisuuden vaatimuksista maan sisäisissä kuljetuksissa. Kyseinen asetuksenantovaltuus antaa mahdollisuuden säätää esim. minimi-iästä vasikoiden kuljetuksia koskien.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen p. +358 295 162 182
Lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil p. +358 295 162 127
 

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous