Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia maatalouden rakennetuella rahoitettavien rakennus- ja laiteinvestointien enimmäiskustannuksiin

Maa- ja metsätalousministeriö
29.12.2016 16.22
Tiedote

Uusi asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista astuu voimaan tammikuussa 2017. Asetuksen yksikkökustannustaulukoihin on lisätty myös muita, kuin suoraan rakentamiseen liittyviä kustannuksia. Eläinten hyvinvointia ja energiatehokkuutta tukevat ratkaisut painottuvat aikaisempaan asetukseen verrattuna.

Yksikkökustannusasetuksella säädetään tuettavien maatalouden rakentamis- ja laiteinvestointien ja siihen liittyvien muiden kustannuserien hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista ja niiden perusteena käytettävistä laskelmista. Tammikuun 16. päivänä 2017 voimaan astuvalla asetuksella kumotaan aiempi asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista.

Yksikkökustannukset koskevat uudisrakentamista ja uusien ei-käytettyjen laitteiden hankintoja. Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Muutos tukee eläinten hyvinvoinnin huomioimista ja energiatehokkaita ratkaisuja

– Hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittelyssä on huomioitu eläinten hyvinvointi-, ilmasto- ja energia- sekä tuotantokustannusnäkökohdat, ja painotettu viileiden ja energiaa säästävien tilojen rakennusratkaisuja, kertoo suunnittelija Kjell Brännäs maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tarkistuksia on tehty muun muassa eläintilojen ja muiden tilojen tukikelpoisen pinta-alan mitoitusperusteisiin. Tuotantohygieniaa edistävien tuotantopihojen rakentamiselle ja asfaltoinnille on nyt annettu omat yksikkökustannuksensa.

Uusi asetus tukee myös energiatehokkaita valintoja. Kasvihuoneiden ja siihen liittyvien erikoislaitteiden ja LED-valaistuksen yksikkökustannuksia on osittain muutettu ja täydennetty. Lämminilmakuivaamon rakennusosan ja sen moduulisiilon yksikkökustannusta on korotettu. Kuivaamon lämpöenergian tuotantolaitteiston yksikkökustannusta on hieman nostettu ja kuivurin poistoilmaan kytketyn lämmön talteenottolaitteiston yksikkökustannuksia on lisätty.

Lämpökeskusten ja muiden energialaitos- ja laiteinvestointien yksikkökustannuksia on myös osittain tarkistettu ylöspäin. Erityisesti lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävän sähkön ja lämmön tuotantolaitoksen yksikkökustannuksia on reilusti korotettu. Esimerkiksi uuden 250 kilowatin biokaasulaitoksen investointituki nousee maksimissaan uuden yksikkökustannustaulukon mukaan 80 000 eurosta 150 000 euroon eli yli 80 prosenttia.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, p. 0295 162 331, kjell.brannas(at)mmm.fi (30.12.-9.1. tavoitettavissa sähköpostitse)
maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 162 271, esko.juvonen(at)mmm.fi

Maaseutu Ruoka ja maatalous Tuet